от todor(9-12-2010)

Появи се втора бета версия на Debian GNU/Linux. Този релийз е
посветен за Frans Pop.
За повече информация:
http://www.debian.org/devel/debian-inst...


<< LPI-изпитна сесия на 18 декември 2010 | Видео от OpenFest 2010 >>