от RED(17-05-2000)

Интервю с основните разработчиците на PHP може да открите на този адрес http://www.linuxpower.org/display.php?id=149.


<< Терминологичен речник по информатика ... | Corel Corp. се отказва от сливане с Inprise >>