от Славей Караджов(23-08-2001)

Дистрибуциите, които се сравняват са: Debian GNU/Linux 2.2, Red Hat Linux 7.1, SuSE Linux 7.2 Professional, Caldera OpenLinux eServer 2.3, Linux-Mandrake 8.0, Slackware Linux 7.1, Turbolinux Workstation Pro 6.1. На всяка от дистрибуциите е отделена по една страница, като са засегнати различни предимства и недостатъци. Интересно четиво, особено за тези от вас които не са решили коя дистрибуция ще е най-подходяща.

Подробностите от [тук].


<< Малко анекдоти за Линус | IBM Software Evaluation Kit CD >>