от Genata(1-10-2001)

Задава се още един офис пакет за Linux - HancomOffice 2.0. HancomOffice се стреми да бъде офис пакет, който е преодолял два основни проблема на популярния StarOffice 5.2 - бавнoтия и използване на много RAM. Предварителните данни за HancomOffice са, че се стартира за 3 секунди и консумира 5 МБ RAM.

Повече подробности от прегледа в LinuxWorld.


<< SQL бази данни за Линукс | Quake3 v1.30 Final >>