от Славей Караджов(8-10-2001)

Днес излезе финалната версия на популярния медия плеър за Linux - MPlayer 0.50. На сайта на MPlayer е поместена оскъдна информация за промените. Най-добре ще е да свалите новата версия и сами да прецените какви са те.

Новата версия може да свалите от [тук].


<< Sun пусна бета на Solaris 9 | KDE 3.0Alpha1 >>