от RED(12-10-2001)

Както знете, кипи усилена работа по създаването на GNOME 2. Разработчиците на GNOME са решили да се допитат до вас за предложения, нови програми или забележки за развитието на GNOME 2. Под "вас" се има предвид всеки, които е използвал GNOME и иска да помогне.

Подробности от [news.gnome.org].


<< Mozilla 0.9.5 | Въпросителни около RedHat 7.2 >>