от Erol(30-10-2003)

Кодът на софтуера зад играта "Civilization: Call to Power II" е достъпен за сваляне http://apolyton.net/ctp2/.

Програмният код не е под GPL лиценз и за да се види трябва да се стартира EXE файл за Windows.

Всъщност повечето въпроси около кода на Civilization II са обяснени на тази страница.


<< Debian ще промени обществения си договор | Lindows анонсира алтернатива на FrontPage >>