от RED(5-10-2012)

Attachix е свободен софтуер с чиято помощ може лесно да достъпвате и управлявате вашите файловете в Интернет, подобно на Dropbox, Google Drive или други услуги за съхраняване на файлове.

В сравнение със съществуващите услуги Attachix има следните предимства:

  • Данните и тяхната сигурност са под ваш контрол.
  • Можете лесно да го интегрирате във вашия бизнес като използвате съществуващата инфраструктура. Например може да използвате съществуващия LDAP за да потвърдите достоверността на даден потребител, да съхранявате файловете във вече съществуващия компютърен център. Или да стартирате attachix от най-изгодния за вас доставчик.
....

Подробностите може да научите от новата статия в сайта.


<< Гном 2.32.1 | LinuxCon Europe / ELC Europe 2012 >>