от jet(28-07-2014)

LibreOffice: 1 милион спестени евро.

Община Тулуза (Франция) мигрираха към LibreOffice. Това означава няколко хиляди души от общо 10 000, които работят за Тулуза и областта. До решението за миграция се е стигнало през 2011г. и е започнала през 2012г. За година и половина са мигрирани 90% от инсталациите и в момента работят с LibreOffice.

Цената за софтуерните лицензи за офис софтуер струват на Тулуза 1.8 милиона евро всеки три години. Цената на миграцията е излязла към 800 000 евро. Един милион евро са били всъщност спестени за първите три години.

Графика на мигриране е подбран, за да улесни преминаването отдел по отдел. Доброволци от всеки отдел са започнали по-отрано за да бъдат набързо обучени, след което да помагат на останалите колеги от отдела при използването на софтуера.

Били са разрешени и изключения за някои служители да си оставят Microsoft Word на техните компютри заедно с LibreOffice за няколко години. Това се е наложило поради употребата на няколко Word макроси и сложни Excel таблици които не работели под LibreOffice.

Изт.: https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/ca...


<< Нов API за Dovecot | Валенсия спестява 36 мил. евро с Линукс >>