от Nick Angelow(15-07-2018)

Достъпна е поредната, пета актуализация на Debian 9, в която са включени натрупаните обновявания на отделни пакети, както и са отстранени изввестни проблеми с нейния инсталатор. В актуализацията са включени 91 обновявания, свързани със стабилността на дистрибуцията и 100 обновявания, свързани със сигурността.

Актуализацията на вече инсталирани системи с Debian 9 може се направи със стандартните средства на самата дистрибуция. За нова инсталация са подготвени нови ISO образи, както и жив диск с Debian 9.5.


<< NetBSD 8.0 | Актуализация на Raspbian … >>