от bop_bop_mara(7-04-2011)

Вчера започна петата годишна Collaboration Summit на Linux Foundation. Събитието представлява ексклузивна среща, предназначена за избрани разработчици на Linux ядрото и на различните дистрибуции, независими търговци на софтуер, потребители и други общности. В рамките на три дни ще се провеждат лекционни сесии и сбирки на работни групи, на които ще се обсъждат най-належащите въпроси около Linux.

Работната група на Carrier Grade Linux - набор от спецификации, описващи основните характеристики, които трябва да притежава Linux, за да бъде считан за високонадежден и подходящ за употреба в областта на телекомуникациите - представи версия 5.0 на проекта. Сред нововъведените изисквания можем да видим:

  • Увеличаване на усилията за разработване на високонадеждни файлови системи, като се наблегне на защитата и преносимостта на данните и начините за репликиране и backup.
  • Запълване на пропуските в областта на сигурността на достъпа - да съществува контрол, базиран на системни роли, и опции за анализ и наблюдение
  • Разширяване на поддръжката на диагностика и дебъг на ядрото, включително да се въведат идентификатори на нишките в процесите и системна "черна кутия"
  • Възможност потребителите да настройват и оптимизират системата си онлайн според специфичните характеристики на хардуера

Пълния текст на спецификацията можете да намерите на официалната страница на работната група. Списъци със съвместимите с различните версии на CGL дистрибуции можете да намерите тук.

Източник: The Linux Foundation Press Releases<< LF Collaboration Summit: We're Linux 2011 | Skype 2.2 Beta за Linux >>