от bop_bop_mara(7-04-2011)

Вчера започна петата годишна Collaboration Summit на Linux Foundation. Събитието представлява ексклузивна среща, предназначена за избрани разработчици на Linux ядрото и на различните дистрибуции, независими търговци на софтуер, потребители и други общности. В рамките на три дни ще се провеждат лекционни сесии и сбирки на работни групи, на които ще се обсъждат най-належащите въпроси около Linux.

Yocto Project е работна група под егидата на Linux Foundation, която има за задача да създаде висококачествена технология с отворен код, с чиято помощ да се правят специфични Linux-базирани вградени системи за най-различни хардуерни архитектури.

Сформиран през миналата година, проектът вече е готов с първата си официална версия. Тя е базирана на ядро 2.6.37 и включва обновени основни команди и компоненти като GCC и X Windows System, инструменти за bootstrapping, машинно зависим sysroot, нов инсталатор и наръчник за Application Development Toolkit и много други. Имплементирани са са пакети за поддръжка на най-различни хардуерни платформи, сред които Atheros RouterStationPro, Freescale MPC8315E, Intel® Atom™, Texas Instrument OMAP.

Освен това, на конференцията е представена и специално създадената задвижваща група на проекта, в която участват представители от компании като Dell, Intel Corporation, Mentor Graphics, OpenEmbedded eV, Texas Instruments, Timesys, Wind River.

Повече информация можете да намерите на официалния сайт на Yocto Project.

Източник: The Linux Foundation Press Releases<< SystemRescueCd 2.1.0 | LF Collaboration Summit: We're Linux 2011 >>