от bop_bop_mara(11-04-2011)

Както вече знаем, в Slackware 13.37 всичко е игри на цифри. За начало, вместо 13.3, версията ще бъде 13.37, т.е. "leet" - популярният начин за изписване на думи чрез заместване на някои букви с приличащи на тях цифри. След това RC 3, макар и да не излезе на 14 март, беше всъщност RC 3.14159265358979323846264338327950288419716 - и, да, точността след десетичната запетая е точно галактическите 42 цифри.

Ето, че сега имаме RC 4, т.е. RC 4.6692. δ = 4.66920160910299067185320382... е първата от двете константи на Файгенбаум, означаващи отношения в бифуркационни диаграми. Оставяйки математиката настрана, RC 4.6692 най-вероятно ще бъде последният кандидат преди официалното представяне на версия 13.37.

За повече информация: Slackware Changelogs<< Ubuntu App Developer Week | Groklaw обяви своя край >>