от Дамян Иванов(12-04-2011)

Тазгодишната конференция на Дебиан, ДебКонф11, ще се проведе в Баня Лука, Босна и Херцеговина. Това е най-близкото до България място в дванайсетгодишната история на конференцията.

Събитието ще се проведе от 24 до 30 юли. Регистрацията е задължителна, но безплатна. Регистриралите се до 8 май могат да кандидатстват за спонсорство (безплатно спане и храна, както и възстановяване на разходите за път). Същият е срокът и за подаване на заявки за лекции.

Повече подробности — на сайта на конференцията.<< Официалното хранилище на Ubuntu за Gnome 3 | CyanogenMod 7.0 >>