от Boytcho Boytchev(8-01-2018)

На 12 декември ЦИК извършиха симулации на дистанционно гласуване през Интернет, като системата беше демонстрирана изцяло върху Ubuntu Linux. Участниците в симулацията използваха 14 компютъра за да гласуват, като половината от тях също бяха инсталирани с Ubuntu Linux. За голяма част от присъстващите политици и журналисти това бе първият сблъсък с Gnome/Unity, като никой не изпита особени затруднение при работата.

Системата използваше електронни подписи за гарантиране на самоличността на избирателите, като бе включена и проверка на подадения глас по алтернативен канал през мобилни устройства.

Според Изборния кодекс, експерименталното гласуване по Интернет ще се проведе през 2018 г., като изходният код на системата ще бъде публично достъпен под отворен лиценз.

Демонстрацията може да се види на този адрес: https://www.youtube.com/watch?v=5SIuCrv0nCA


<< LinuxBoot - бърз и сигурен фърмуеър | Излезе StotinkaOS 7.4 >>