Датa: [19-04-2019]
Автор: Калоян Доганов <kaloian@users.sourceforge.net>

Този порт се опитва да пресъздаде оригиналният Английско-Български двупосочен речник на Панайот Яназов (Ото) - http://get.to/otto/ върху Java 2 Plaftorm. Речникът
се изпълнява на всяка система, която поддържа Java 2. Това означава, че с лекота може да се използва върху GNU/Linux, Solaris, OS/2, и пр.

Портът е написан "на чисто" и не е взаимстван оригиналния Win32-базиран код на Ото. Затова пък форматът и съдържанието на речниковата база са напълно идентични с оригинала.

сваляне: http://download.sourceforge.net/dictport/dictport-1.2.jar
официална страница: http://dictport.sourceforge.net/
картинки: http://dictport.sourceforge.net/screenshot.png

Лиценз: GPL

<<bglinux( вер. 2.0) | CyrSys( вер. 2.0)>>