Датa: [26-04-2019]
Автор: Димитър Жеков
Подържа се от: Димитър Жеков

Изчистен шрифт с фиксирана ширина, предназначен за продължителна (8 и повече часа на ден) работа с компютър. Версия 3.86 съдържа 474 символа, които покриват кодови страници ISO8859-1, ISO8859-5, ISO8859-15, Windows-1252,
Windows-1251, IBM-437, KOI8-R, KOI8-U, KOI8-E, KOI8-F, Bulgarian-MIK, Paratype-PT154, Paratype-PT254, IBM-855, IBM-866 и Macintosh-Ukrainian.
На адреса за сваляне е поместен source код. Готови версии за конзола и X11 с най-популярните кодови страници (в т.ч. кирилица) можете да вземете от официалната страница.

Промени: 2 нови и около 6 коригирани символа; поддръжка на UNIX конзоли (бета); големина 12x24 (бета)

сваляне: http://www.is-vn.bg/hamster/terminus-font-3.86.tar.gz
официална страница: http://www.is-vn.bg/hamster

Лиценз: GPL

<<Български шрифт за MPlayer 0.60( вер. 1.0.1) | manupcho( вер. 0.7)>>