Датa: [19-04-2019]
Автор: Димитър Жеков
Подържа се от: Димитър Жеков

Изчистен шрифт с фиксирана ширина, предназначен за продължителна (8 и повече часа на ден) работа с компютър. Версия 3.94 съдържа 528 символа, които покриват кодови страници ISO8859-1, ISO8859-2, ISO8859-5, ISO8859-15, Windows-1250, Windows-1251, Windows-1252, IBM-437, KOI8-R, KOI8-U, KOI8-E, KOI8-F, Bulgarian-MIK, Paratype-PT154, Paratype-PT254, IBM-855, IBM- 866 и Macintosh-Ukrainian.На адреса за сваляне е поместен source код. Готови версии за конзола и X11 с най-популярните кодови страници (в т.ч. кирилица) можете да вземете от официалната страница.

Промени: вече може да се компилира от source кода; готовите конзолна и X11 версии включват повече кодови страници

сваляне: http://www.is-vn.bg/hamster/terminus-font-3.94.tar.gz
официална страница: http://www.is-vn.bg/hamster
Debian пакети: http://ftp.debian.org/debian/pool/ main/

Лиценз: GPL

<<Проверка на правописа (bgOffice)( вер. 2.1) | Font Convertor( вер. 1.78)>>