Датa: [26-04-2019]
Автор: Радостин Раднев
Подържа се от: Радостин Раднев

   * Оправени са няколко грешки в базата и са добавени нови думи от потребителски речници.
   * Вече има база с думи за ispell благодарение отново на Антон Зиновиев.
   * В cp-1251 кодирането за aspell е оправена грешка. Сега aspell би трябвало да генерира още по-добри предложения за замяна.
   * Естествено промените са отразени и в пакета за проверка на правописа за OpenOffice.org.

Промени: добавен е речни за ispell

сваляне: http://bgoffice.sourceforge.net/
официална страница: http://bgoffice.sourceforge.net/

Лиценз:

<<KPopUp( вер. 0.2) | Terminus Font( вер. 3.94)>>