Датa: [23-07-2019]
Автор: Димитър Жеков
Подържа се от: Димитър Жеков

Изчистен шрифт с фиксирана ширина, предназначен за продължителна (8 и повече часа на ден) работа с компютър. Версия 4.00 съдържа 538 символа, покриващи кодови страници
ISO8859-1/2/5/9/15/16, Windows-1250/1251/1252/1254, IBM-437/852/855/866,
KOI8-R/U/E/F, Bulgarian-MIK, Paratype-PT154/PT254 и Macintosh-Ukrainian, а
също и превдографичните символи от vt100 и xterm. Готови версии за BSD/Linux конзола и X11 с най-популярните кодови страници (в т.ч. кирилица) можете да вземете от официалната страница.

Промени: добавена е поддръжка на Турски и Румънски; коригирани са няколко сръбски символа; разделени са версиите за BSD и Linux конзола.

сваляне: http://www.is-vn.bg/hamster/terminus-font-4.00.tar.gz
официална страница: http://www.is-vn.bg/hamster
Debian пакети: http://ftp.debian.org/debian/pool/main/

Лиценз: GPL

<<ptkmixer( вер. 0.1) | Дневници по ДДС - Qt3 вер.( вер. 0.3 бета)>>