Датa: [18-07-2019]
Автор: Радостин Раднев
Подържа се от: Радостин Раднев

  Нова версия на БГ Офис помощник с много нови неща вътре. Благодарение на Илиян Пейчев имаме две много важни възможности на речника.

* Автоматичен превод на системния буфер. Работи чрез натискане на Ctrl+C. Под КДЕ може да работи и само чрез маркиране, но настройката е екпериментална и не се препоръчва.

* Мнимизиране в системния панел (поднос). Речникът вече може да седи като икона в системния панел. Работи само за КДЕ.

* Добавени са съкращения, които могат да се викат от главното меню Помощ/Съкращения.

* Оправена е грешка в конфигурационния файл, при която се използваше като директория с данни kbgoffice. Правилната е bgoffice и сега е наред.

  Последните две промени се отнасят и за конзолната версия.

Промени: Много

сваляне: http://bgoffice.sourceforge.net/assistant/
официална страница: http://bgoffice.sourceforge.net/assistant/

Лиценз: GPL

<<SMBindex( вер. 2.11) | gaimnosd( вер. 0.4)>>