Датa: [23-07-2019]
Автор: Димитър Жеков
Подържа се от: Димитър Жеков

Изчистен шрифт с фиксирана ширина, предназначен за продължителна (8 и повече часа на ден) работа с компютър. Версия 4.14 съдържа 603 символа, покриващи кодови страници ISO8859-1/2/5/9/13/15/16, Windows-1250/1251/1252/1254/1257, IBM-437/852/855/866, KOI8-R/U/E/F, Bulgarian-MIK, Paratype-PT154/PT254, Macintosh-Ukrainian и Есперанто, а също и превдографичните символи от vt100 и xterm.

Промени: корекции в няколко символа; дребни корекции

сваляне: http://www.is-vn.bg/hamster/terminus-font-4.14.tar.gz
официална страница: http://www.is-vn.bg/hamster
RPM пакети: http://www.google.com/search?q=terminus+font+rpm
Debian пакети: ftp://ftp.debian.org/debian/pool/main/

Лиценз: GPL

<<JFrame Generator( вер. 1.0) | JFrame( вер. 1.0)>>