Датa: [23-07-2019]
Автор: Добромир Захариев
Подържа се от: Добромир Захариев

Генерира web приложения на Java които използват JFrame като основа.
В този проект по-важна и интересна е идеята как с минимум усилия може да се направи генератор на приложения базирани на какъвто и да е framework, с различни слоеве и използващо каквито технологии са ви необходими.
Генерираното приложение е добре структурирано и лесно за поддръжка - готово е да бъде стартирано и използвано. Изградено е от 3 слоя:
1. Persistent Layer - JDBC + SQL в Loader класовете и SQL скрипта за базата от данни. Има методи за всички CRUD операции, зареждане на тежки и леки обекти, за търсене по дадени полета както и по асоциирани обекти, активиране и деактивиране на дадения обект. За всички потребителски обекти се добавят от генератора и полета за ревизия и статус на обекта (creаted at, created by, modified at, modified by и status).
2. Business Layer - в Command класовете. В тези класове ще добавяте допълнителната бизнес логика която е специфична за вашето приложение.
3. Presentation Layer - JSP + JS в jsp/ дирекрорията. Съдържа екрани за показване, добавяне, редакция и изброяване на всеки тип от обектите по даден филтър. Поддържа страниране на данните и сортировка по всички полета в таблиците. Генерираното приложение съдържа по един сет JSP файлове за всеки език който смятате да бъде поддържан от приложението ви.
Приложението се генерира с готов User Management модул (регистриране, смяна на парола, логин, логаут, активиране и деактивиране, добавяне и махане на привилегии, редактиране на потребителя ...), за всеки обект се създават привилегии за преглеждане и за редактиране. Тези привилегии се следят и само потребителите със съответна привилегия могат да виждат или да редактират обект от даден тип.
Разбира се така изгенерираното приложение е само първа стъпка към крайния продукт който вие ще направите. Използването на подобни генератори има много преимущества:
1. Скъсява цикъла на изработка на приложения многократно
2. Намалява разходите за изработка
3. Рутинната и безинтересна работа може да се извържи автоматично и да се наблегне върху писането на бизнес логиката.

Промени: Първа стабилна версия

сваляне: http://prdownloads.sourceforge.net/jframegenerator/AppGen.zip?download
официална страница: http://sourceforge.net/projects/jframegenerator/
Алтернативен адрес за сваляне: http://openfmi.net/projects/jframegenerator/

Лиценз: LGPL

<<VS Live GNU/Linux( вер. 23052005-0) | Terminus Font( вер. 4.14)>>