Датa: [22-04-2019]
Автор: Момчил Иванов
Подържа се от: Момчил Иванов

post-commit скрипт за subversion. Може да се използва за синхронизиране на файлове върху различни машини (rsync + ssh), изпълняване на програми върху отдалечени машини през ssh. Разгледайте sync.conf за примерни конфигурации и dummy-sync.conf за разяснение на различните настройки.

С този инструмент може да дадете достъп до конфигурационните файлове на различните услуги без да се налага да давате достъп до самите машини. Получавате електронни писма при всяка промяна (commit) на интересни за вас файлове, рестартирате автоматично услуги след промяна на конфигурационни файлове (автоматично презареждане на новата конфигурация на php, nginx, sysctl, ....  след commit).

Също така може да синхронизирате код на приложения върху Н на брой машини,  като получавате и писмо, в случай, че файл не е копиран върху някоя машина...

Скриптът е написан на perl.

сваляне: http://files.xaxo.eu/dev/projects/post-commit/
официална страница: http://files.xaxo.eu/dev/projects/post-commit/

Лиценз: BSD type

<<kbgoffice( вер. 2.1) | table-importer( вер. 0.1.0)>>