Датa: [23-04-2019]
Автор: Р. Раднев

 * Добавени настройки за това дали да има икона в системната лента или не и за конфигуриране поведението на бутоните [Затваряне] и [Минимизиране] при това положение.
 * Проверка за вече стартиран речник (да не отваря нов).
 * Поправена грешка предотвратяваща излизане от текущата сесия поради работещ речник.
 * Промяна на менюто "Превод" и добавяне на нови сайтове за превеждане в интернет.

Промени: поправени стари грешки и добавени нови възможности...

сваляне: http://sourceforge.net/projects/bgoffice/files/BG%20Office%20Assistant/2.1/kbgoffice-2.1.tar.gz
официална страница: http://bgoffice.sourceforge.net/
картинки: http://bgoffice.sourceforge.net/assistant/index.html

Лиценз: GPL

<<Terminus Font( вер. 4.32) | post-commit( вер. 0)>>