от RED(6-03-2000)

рейтинг (17)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

Тази статия има за цел да ви запознае с начините по който Linux, Windows 98 и NT 4.0 се справят с четене и писане върху FAT16, FAT 32, ext2fs и NTFS файлови системи(ФС).

1. Linux

 • за да четете FAT 16/32 трябва да сте компилирали кернела така, че да поддържа VFAT и MSDOS ФС. Почти всички нови кернели си вървят с такива модули. Тези модули ви позволяват да четете и пишете без проблем. За Linux има модули който ще ви позволят да четете компресирани FAT 16 дискове. Адреса на който може да ги откриете е http://metalab.unc.edu/pub/Linux/system/filesystems/dosfs/
 • В момента има модули за четене на NTFS. Може да използвате и експериментален модул за четене и писане в NTFS но той не е за препоръчване. Тези модули си вървят с последните кернели. Както и при FAT 16/FAT 32 трябва да се прекомпилира кернела с NTFS подръжка за да може да се използват. Не знам дали има модул с който може да се чете компресиран NTFS дял.

2. Windows 98

 • за четене и писане в NTFS ще ви свърши работа следната програма "NTFS for Windows 98", която е комерсиална. Tя играе ролята на NTFS драйвер за Windows 95 и Windows 98. Може да си я свалите от http://www.winternals.com/products/win98.shtml. За да работи тя се нуждае от следните файлове
  • NTFS.SYS: файлът се намира в \system32\drivers\ntfs.sys
  • NTOSKRNL.EXE: файлът се намира в \system32\ntoskrnl.exe
  • AUTOCHK.EXE: файлът се намира в \system32\autochk.exe
  • NTDLL.DLL: файлът се намира в \system32\ntdll.dll
  • C_437.NLS: файлът се намира в \system32\c_437.nls
  • C_1252.NLS: файлът се намира в \system32\c_1252.nls
  • L_INTL.NLS: файлът се намира в \system32\l_intl.nls
  Копирайте ги в накоя директория на вашия FAT дял и посочете тази директория при конфигурирането на програмата. С тази програма не може да четете компресиран NTFS диск
 • за да четете и пишете върху Linux дял прочетете тази статия "Как да четем Linux дяла от Windows "

3. Windows NT

 • може да накарате NT-то да чете и пише в FAT 32 като инсталирате следната комерсиална програма "FAT32 for Windows NT 4.0". Тази програма може да откриете на адрес http://www.winternals.com/products/fat32.shtml. Тя прави възможно раглеждатето на FAT 32 дялове по същия начин както FAT 16 т.е тя играе ролята на FAT 32 драйвер за NT. С тази програма не може да четете компресиран FAT 32 дял.
 • за да четете и пишете върху Linux дял прочетете тази статия "Как да четем Linux дяла от Windows "


<< Как да инсталираме на компютъра си Linux, Win98 и NT | Apache + mod_perl (част 2) >>