от GhostHead(15-10-2003)

рейтинг (11)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

Това е първата ми статия и се извинявам за наличието на бъгове (ако има такива :))
Скоро ми се наложи да инсталирам конфигурирам Apache2+PHP 4.3.3. Никога до сега не бях правил това и срещнах много трудности докато накарам Аpache2 да отваря PHP файлове. Не мисля, че следващите редове ще бъдат пределно изчерпателни, но поне се надявам да просто обяснени.
Следващите команди са изпробвани върху Apache 2.0.44, Apache 2.0.47 и PHP 4.3.3.
Първото нещо което трябва да направите е да си свалите Apache и PHP 4.3.3.
Може да свалите Apache от:
 http://apache.online.bg/httpd/httpd-2.0.47.tar.gz
А PHP 4.3.3 от:
 http://bg.php.net/distributions/php-4.3.3.tar.bz2

Копирайте двата файла httpd-2.0.47.tar.gz и php-4.3.3.tar.bz2 в /usr/src.
Влезте като root и разархивирайте двата файла съответно с  tar -zxvf httpd-2.0.47 за Apache2 и tar -xvjf php-4.3.3.tar.bz2 за PHP.

Инсталиране на Apache2
***********************
cd /usr/local/httpd-2.0.47.
Време е да се заемем с компилирането, за целта напишете:
./configure --prefix=/www --enable-so .Може да замените www с мястото където искате да инсталирате Apache2 (по подразбиране Apache2 се инсталира в /usr/local/apache2).
След като всичко е приключило успешно трябва да изпълните следните команди:
make и make install (за последната се изисква да сте root).
Следващата стъпка е да инсталирате php.
Инсталиране на PHP
***********************
cd /usr/src/php-4.3.3
./configure --prefix=/www/php --with-apxs2=/www/bin/apxs --with-config-file-path=/www/php --with-mysql
(Заменете www с мястото където сте инсталирали Apache2)
make и make install
Сега трябва да добавите следните няколко реда в /www/conf/httpd.conf:
httpd.conf
AddType application/x-httpd-php .php
 AddType application/x-httpd-php .phtml
 LoadModule php4_module libexec/libphp4.so
 AddModule mod_php4.c
И последно към DirectoryIndex index.html добавете
index.php default.php index.htm

За да стартирате Apache2 напишете /www/bin/apachectl start .
Ако имате някакви въпроси пишете ми на ghosthead@mail.bg.


<< USB четящи/пишещи устройства и LINUX | ANTIVIRUS + QMAIL + SPAMASSASSIN (full) >>