от Beco(25-11-2003)

рейтинг (5)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

   Wipe е инструмент за сигурно унищожаване на информация по твърдия диск. Когато изпълним командата "rm" или използваме "delete" от файловия мениджър, ние не изтриваме даден файл, а просто освобождаваме мястото, което е заемал той за нов запис. Това значи, че "изтритият" файл може да се възстанови (разбира се, стига през това време върху освободеното място да не е извършен нов запис).

Страницата на проекта можете да намерите на адрес:

http://wipe.sourceforge.net   Инструментът wipe изтрива информацията като на нейно място записва или просто нули или използва методи за генериране на случайни данни, които се записват върху изтритата информация. Този инструмент е удобен, ако работите с поверителни документи или ако просто не искате "изтритите" с "rm" логовете от IRC клиента да станат достояние на жена ви, с която освен домашното огнище, делите и персоналния компютър.

   Още веднага след излизането на Fedora Core 1 бяха рапортувани проблеми, че при конфигурацията на wipe всичко преминава без проблеми, а когато се стартира процеса на компилация се получава следното съобщение за грешка:

./rand.o(.text+0xc3): In function `rand_init': : undefined reference to `errno' collect2: ld returned 1 exit status gmake: *** [wipe] Error 1
Причината е, че gcc не може да намери пътя до файла errno.h. По принцип във Fedora Core 1 той се намира в /usr/include. Между впрочем този проблем присъства и в RedHat. Проблемът е описан на страницата на проекта само с един ред.

   Решението може да бъде следното. След като се разпакетира пакета с изходния код на wipe се влиза в директорията, която съдържа кода, намира се файла rand.c и се правят следните промени (аз лично ги правя с vi). Намирате следната част от файла:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
и добавяте следния ред:
#include <errno.h>
така, че въпросната секция да добие вида:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <errno.h>
Запазвате промените във файла rand.c и стартирате компилацията отново. Този път със сигурност ще успеете и след:
make install
ще имате работещ инструмент wipe в системата.

   И внимавайте. Изтрити файлове с wipe и девственост не се възстановяват.


<< Инсталиране на драйвер за nVidia на Fedora Core 1 | Fedora Core 1: Проблеми с плъгините в Mozilla >>