от sys7em(23-07-2004)

рейтинг (9)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

Как да записваме DVD дискове през X-CD-Roast със cdrecord-ProDVD на Fedora Core 1

оригинален текст Томас Чунг ,

Текст на български : Александър Неделчев a.k.a sys7em
E-mail: sasho_in__@__yahoo.com

В това ръководство ще се научим как да записваме DVD дискове както и СD-та в частност през xcdroast 0.98alpha15 и cdrecord-ProDVD 2.01a27 на Fedora Core 1.

Какво е X-CD-Roast?

X-CD-Roast предлага графичен интерфейс към програмите cdrecord и mkisofs. X-CD-Roast съдържа удобен X11 интерфейс, автоматично SCSI и IDE разпознаване, поддръжка на запис на новите ISO9660 data CDs, поддръжка на аудио CDs, бързо копиране на CDs без хард диск буферинг и опция за логфайл.

Какво е cdrecord?

Cdrecord е програма за запис на audio и data CDs. Cdrecord работи с много различни марки CD рекордери,напълно поддържа multi-sessions, и предлага human-readable съобщения за грешки :).

Какво е cdrecord-ProDVD?

cdrecord-ProDVD ви позволява да записвате DVD-R/RW и DVD+R/RW дискове със cdrecord и xcdroast. Използвайте cdrecord-wrapper.sh за да записвате DVDs дискове през конзолата с ProDVD key.Използвайте xcdroast за да записвате DVDs през GUI но настройте ProDVD key-а в началото!.

Сега вече знаем какво спредсатвляват наличните инструменти ....Да започваме!

Първо си свалете xcdroast 0.98alpha15 или по-нова версия за Fedora Core от тук:
http://xcdroast.sourceforge.net/RPMS/a15/fedora-1/

След това инсалирайте със следната команда:
[sasho@localhost xcdroast]$ ls
xcdroast-0.98alpha15-1.i386.rpm
[sasho@localhost xcdroast]$ sudo rpm -Uvh xcdroast-0.98alpha15-1.i386.rpm Password:
Preparing...########################################## [100%]
1:xcdroast ########################################### [100%]
[sasho@localhost xcdroast]$

опитайте се да стартирате X-CD-Roast от менюто на Федора Кор 1

Ще видите следното съобщение ако X-CD-Roast все още не е конфигурирано за superuser (root).

Напишете следната команда за да конфигурирате xcdroast за superuser (root):

[sasho@localhost xcdroast]$ sudo xcdroast

Това са скрийншотове от активацията за Non-Root-Mode преди да може да бъде конфигурирана за superuser (root).

Кликнете на ок.

Кликнете на Activate Non-Root-Mode

Кликнете на ок за да активирате Activate Non-Root-Mode

Кликнете на Launch X-CD-Roast

Нека сега конфигурираме xcdroast за superuser (root)!

Кликнете на OK за да продължите

.

Това е setup менюто. Кликнете на CD Settings Tab.

Проверете настройките на CD/DVD записвачката и на CD/DVD четеца . Кликнете на HD Settings Tab.

Въведете "/tmp" за Временно хранилище на image файловете и кликнете Add.След това кликнете на Options Tab.

Забележете че cdrecord-ProDVD key полето е празно. Това поле ще бъде запълнено след като инсталираме cdrecord-ProDVD rpm пакета по-късно. Кликнете на Save Configuration и след това OK за да се върнете във главното меню

.

Кликнете на Exit за да излезете от xcdroast след това го стартирайте отново за да направите настройките за user-mode.

Нека сега конфигурираме xcdroast за user!

Кликнете на OK.

Кликнете на Setup.

Кликнете на Save Configuration.След това OK за да се върнете във главното меню и Exit за да излезете от програмата.

Сега да инсталираме cdrecord-ProDVD за да можем да записваме и DVD дискове.

Изтеглете cdrecord-ProDVD RPM пакета от следния адрес:

http://download.fedoranews.org/cdrecord-ProDVD/

Инсталирайте използвайки следната команда:

[sasho@localhost cdrecord-ProDVD]$ ls
cdrecord-ProDVD-2.01a27-1.i386.rpm [sasho@localhost cdrecord-ProDVD]$ sudo rpm -Uvh cdrecord-ProDVD-2.01a27-1.i386.rpm Password:
Preparing... ########################################### [100%]
1:cdrecord-ProDVD ########################################### [100%]
[sasho@localhost cdrecord-ProDVD]$

Въведете prodvd за да конфигурирате cdrecord-ProDVD.

[sasho@localhost sasho]$ prodvd
Linux sg driver version: 3.1.25
cdrecord: Warning: using inofficial libscg transport code version
(schily - Red Hat-scsi-linux-sg.c-1.75-RH '@(#)scsi-linux-sg.c 1.75 02/10/21 Copyright 1997 J. Schilling').
Please enter DVDRW_DEVICE and DVDRW_SPEED in ~/.prodvd.conf file
[sasho@localhost sasho]$

Разгледайте ~/.prodvd.conf файла

[sasho@localhost sasho]$ gedit ~/.prodvd.conf
DVDRW_DEVICE= 2,0,0
DVDRW_SPEED= 4

Cdrecord-Clone 2.01a19 (i686-redhat-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2003 Joerg Schilling
Using libscg version 'schily-0.7'
scsibus2: 2,0,0 200) 'LITE-ON ' 'DVD+RW LDW-401S ' 'ES0G' Removable CD-ROM
2,1,0 201) 'HL-DT-ST' 'DVD-ROM GDR8162B' '0015' Removable CD-ROM

2,2,0 202) *
2,3,0 203) *
2,4,0 204) *
2,5,0 205) *
2,6,0 206) *
2,7,0 207) *

Въведете стойностите за DVDRW_DEVICE и DVDRW_SPEED показани по горе в удебелен шрифт и запазете файла. (Настройките трябва да съответстват на устройството ви...Това по-горе е просто пример) Моето DVD записващо устройство е DVD+RW с максимална скорост от 4X . Проверете указанията на вашето DVD устройство за повече информация.

Напишете prodvd с аргумента key за да изкарате на екрана cdrecord-ProDVD Key-а

[sasho@localhost sasho]$ prodvd key

DVD RW DEVICE = 2,0,0 DVD RW SPEED = 4

CDR_SECURITY= 8:dvd,clone:sparc-sun-solaris2,i386-pc-solaris2,i586-pc-linux, powerpc-apple,hppa,powerpc-ibm-aix,i386-unknown-freebsd,i386-unknown-openbsd, i386-unknown-netbsd,powerpc-apple-netbsd,i386-pc-bsdi,mips-sgi-irix,i386-pc-sco :1.11::1093000000:::private/research/educational_non-commercial_use :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[sasho@localhost sasho]$ .

Копирайте key-а показан по-горе в удебелен шрифт и го въведете в xcdroast както е показано по надолу. Имайте в предвид че key-а показан горе е само ПРИМЕР. Истинският кеy вероятно е различен. Според cdrecord разработчика, Joerg Schilling, key-а е time-limited т.е ще изтече след определен период от време. Този ще изтече на 20 Август, 2004

За да въведете cdrecord-ProDVD Key-а в xcdroast, влезте в xcdroast отново.

Кликнете OK на cdrecord-ProDVD key Warning-а.

Кликнете на Setup

Кликнете на Options Tab

Пейстнете Key-a в полето Pro-DVD key и Излезте от xcdroast. Сега вече сте готови да записвате DVD-та . .....

Нека сега да "опечем" DVD.iso файла с помощта на xcdroast!

Преди да влезете в xcdraost, копирайте DVD.iso в /tmp което е "Временното Image Хранилище " за xcdroast както казахме по-горе.

[sasho@localhost DVD]$ ls *.iso
DVD.iso
[sasho@localhost DVD]$ cp DVD.iso /tmp
[sasho@localhost DVD]$ ls /tmp/*.iso /tmp/DVD.iso
[sasho@localhost DVD]$

Сложете празен DVD recordable диск (DVD-R or DVD+R) в DVD записвачката.

Затворете Nautilus CD Burner (CD Creator) прозореца ако се отвори автоматично.

Стартирайте X cd roast.

Кликнете на "Create CD/DVD"

Кликнете на "Write Tracks"

Изберете ISO image файла в "Image-Informatin" полето и след това кликнете Add. Това ще премести ISO image файла в "Track to write" полето.

Кликнете на "Accept track layout"

Превключете от "80 min" на "4.7 GB" за Disk Type.

Натиснете "Write Tracks" и проследете прогреса на записване на DVD-то.

Ето един шот, който показва процеса на записване:

Готово! Имаме си записано DVD в линукс среда. EnjoY! :)

За неточности и препоръки пишете на sasho_in[@]yahoo.com
Надявам се че съм бил изчерпателен и полезен :-)<< Download менажери за Линукс | Как да използваме VNC с Fedora Core 1 >>