от Bondoff(5-08-2004)

рейтинг (38)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване


В наше време все повече и повече хора по света ползват Интернет. Все повече и повече нарастват нуждите от реални IP адреси, които за съжаление тотално недостигат. Новата версия на IP протокола – IPv6 е насочена към разрешаването точно на този проблем.

Дейвид Мортън
Новите IP адреси.

Повечето от нас знаят какво значи IP адрес (имам предвид версия 4 на протокола), но за онези които не са запознати – IP адресът е 32 битово шестнадесетично число, което за удобство е разделено на 4 осем битови десетични числа разделени с точка.С думи прости ако вземем за пример шестнадесетичното число C0A80019 и го представим в следният вид C0.A8.00.19, след това превърнем получените двойки числа в десетичен вид, ще получим 192.168.0.25. Защо е решено IP адресите да се представят по този начин е тема на друга статия, но уместно е да се каже, че повечето хора се чувстват по-комфортно когато работят с десетични числа.Настоящият проблем обаче се състои в това, че IP адресите са на привършване.

Има само един начин да се разшири областта на IP адресите. Числото да стане по-голямо. IP адресите от IPv6 са вече 128 битови числа! Веднага обаче възниква един много сериозен проблем. Още ли не се досещате? Я се опитайте да запомните следният IP адрес: 194.153.11.222.128.17.135.44.240.36.97.66.205.221.54.1!!!IPv6 опростява малко този шокиращ проблем като въвежда два основни принципа:

1. IP Адресите ще се представят с шестнадесетични числа разделени със двоеточие “:”.

2. Възможно е да се премахват нулите в старшите байтове на адреса, без той да загуби значението си.И така нека разгледаме конкретен пример:

Казахме че адресите вече се представят като осем четворки 16-битови шестнадесетични числа разделени с двоеточие (ако не сте го осмислили прочетете още веднъж :-).Да вземем един произволен IPv6 адрес: DEAD:BEEF:0000:0000:0000:0073:FEED:F00D.

Този IP адрес може да се представи и така: DEAD:BEEF::73:FEED:F00D.

Обърнете внимание, че нулите са заместени само от две двоеточия. Записът DEAD:BEEF:::::73:FEED:F00D е грешен!Ще направя малко отклонение като спомена, че умишлено взех за пример точно този IP адрес. Ако забележите той е игра на думи – “Dead beef 73 feed food”. По този начин се надявам, че  читателите по-лесно ще схванат идеята за новият начин за представяне на IPv6 адреси.Така или иначе, проблемът с 16-битовата математика си остава.

Не се плашете! И това е предвидено.

Нека пак разгледаме адресът:

DEAD:BEEF:0000:0000:0000:0073:FEED:F00D

Я да го представим така:

DE.AD.BE.EF.00.00.00.00.00.00.00.73.FE.ED.F0.0D

Това е запис на адреса, но представен като 16 осембитови шестнадесетични числа. (Съгласете се, че е доста неудобно)Ако го представим по стария си начин той ще изглежда така:

222.173.190.239.0.0.0.0.0.0.0.115.254.237.240.13А сега внимавайте! IPv6 на протокола поддържа валидни и двата начина на записване на IP адрес - IPv4 и IPv6 начин.Ето пак горният адрес записан като IPv4 начин:

222.173.190.239.0.0.0.0.0.0.0.115.254.237.240.13ВАЛИДЕН Е ЗАПИСА

DEAD:BEEF::73:254.237.240.13Сега сигурно се чудите кое му е толкоз “не се плашете”?

Ами вижте – ако в момента вашият IP адрес изглежда примерно така: 195.164.228.121. Това нещо представено със шестнадесетични числа ще има следният вид:

C3.A4.E4.79 – което е равносилно на C3A4:E479 (до тук 32 бита)

Когато се наложи да преминете към IPv6 Вашите Интернет доставчици просто ще ви накарат да добавите още 96 бита нули. Или с други думи адресът ви ще изглешда така:

0000:0000:0000:0000:0000:0000:C3A4:E479.

Както видяхме по-горе този адрес може да се запише и така

::C3A4:E474И за ваше успокоение е валиден и този запис:::195.168.228.121За сега толкоз за новите IP адреси. Ако проявите интерес към тази статия, ще се постарая да подготвя по-обширен материал за някои специални IP адреси, като например loobpack  адресът и т.н.

<< Supermount за linux-2.6.x или как да забравим за mount | Линукс като секретар >>