от maicky(26-02-2006)

рейтинг (10)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

В тази статия ще се опитам да ви покажа трите най-разпространени начина за настройка на GPRS, именно чрез средствата - скрипт , kppp, wvdial .

Преди това - за да съединим устройството за нужни някои похвати. ВНИМАНИЕ - всичко се прави под root. Първо трябва да освободим защитната стена. Това предполагам , че всеки знае как да направи или може да прочете в инструкцията на дистрибуцията си. След това трябва да отворите конзолата и да напишете командата
Примерен код на bash
rm
/dev/modem
След това изпълнете командата  
Примерен код на bash
ln -s /dev/ttyS0 /dev/modem
Да отбележа , че ttyS0 е порта, към който е включено устройството, като в този случай той е към COM1. Ако е включен към  COM2  то трябва да замените в командата ttyS0 с ttyS1. Ако използвате USB кабел, то командата ще бъде заменена от ttyS0 на ttyUSB0. След това действие , Вашият мобилен телефон ще бъде това устройство : /dev/modem .

Ако Вие използвате USB кабел , то Вашето ядро трябва да Init2 = AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru" поддържа USB и USB кабел . В този случай говорим за кабел за телефон SIEMENS и предполагам , че не е трудно да промените командата за друг вид

USB support --->
<*> Support for USB
USB Serial Converter support --->
USB Serial Converter support[*] USB Generic Serial Driver
USB Prolific 2303 Single Port Serial Driver

Настройка чрез скрипт :
 Казват , че този начин е много лесен , но зависи дали ще намерите скрипта за оператора . За да се възползвате от този начин ще трябва да вземете скрипт от тях . Ето някои :
за MTC : http://www.linuxmobile.h12.ru/downloads...
за BeeLine : http://www.linuxmobile.h12.ru/downloads...
за MegaFon : http://www.linuxmobile.h12.ru/downloads...
Последователност на действията : изтеглете скрипта и го сложете в коренният дял (/) и след това изпълнете командата:
Примерен код на bash
cd /
 tar zxvf mts_gprs.tar.gz
Вместо mts_gprs.tar.gz може да поставите вашият скрипт , който сте изтеглили. След това изтрийте скрипта от коренният дял и това е! Сега може да се включите към интернет . За да стане отворете конзолата и напишете gprs . За да прекратите връзката трябва да натиснете Ctrl+C .

Втори начин КРРР :
За този начин не се налага да теглите или да пишете команди .
Пускате kppp , ако го има във Вашата дистрибуция и "Съединение" отиваме на "Създаване" -> "Настройка" добавяме номера на телефона , който е един и същи за даден оператор . След това затваряме прозореца . Отиваме на "Устройство" , където трябва да изглежда така /dev/modem . Управление на потока : чрез телефона /модел/ и скорост на съединение 115200. Затваряме прозореца . Отиваме на раздел "Модем" и махаме отметката "Изчакване на сигнал преди набиране на номера" . Натискаме бутона с надпис " Командване на модема" и там преписваме Вашият APN  за MTS , като например той трябва да изглежда така : AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" . След това затваряме прозореца . Това е. Сега вече може да се свържете .

Третият начин е чрез WVDIAL :
Първо проверете дали имате пакет wvdial и изпълнете командата
Примерен код на bash
rpm -q wvdial
Ако нямате този пакет , то Вие можете да си го добавите от Вашата дистрибуция чрез командата:
Примерен код на bash
rpm -ihv wvdial*.rpm
След това отваряме и редактираме файла /etc/wvdial.conf  , като вписваме примерно следната секция :
Примерен код на bash
[Dialer Defaults]
 Modem = /dev/modem
 Baud = 115200
 Init1 = ATZ
  #в реда за инициализация на GPRS
напишете Вашият оператор , горе долу така : 
 Init2 = AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"
 Phone = *99***1#
 името на абоната
 името и паролата на абоната 
След това във файла /etc/resolv.conf  напишете адреса на DNS-сървъра на Вашият оператор във следната последователност : nameserver IP_адрес_сървър. След всичко това , за да пуснете устройството напишете командата wvdial .

Това е !

Забележка : Документът е преведен он-лайн от чужд източник!


<< Плавно преминаване от една ОС/Дистрибуция на друга | Линукс не е Windows! >>