от Kalin Sabevski(19-01-2010)

рейтинг (21)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

RAID0 под FreeBSD 8.0 за начинаещи.

В настоящата статия ще разгледаме случая, в които желаем да обединим софтуерно няколко твърди диска в един нов (RAID0 - Stripe). Това ще ни позволи да записваме и четем с много голяма скорост от така създаденият нов диск.

Да предположим че разполагаме с четири твърди диска и желаем да ги обединим в един нов. При това положение записването на 256 кб. файл ще стане едновременно и на четирите твърди диска, като файла ще бъде разделен на четири части, а всяка част ще бъде записана на отделен диск.

С увеличаването на броя на твърдите дискови се увеличава скоростта на четене и запис от райда, както и самия капацитет на райда. Тоест ако имаме четири твърди диска по 1 ГБ. общият капацитет на райда ще бъде 4 ГБ, а записа на 256 кб. файл ще става едновременно на четирите диска, разделен на четири парчета по 64 кб. като всяко парче от файла ще бъде записано самостоятелно на отделен диск. Дисковете в райда трябва да бъдат еднакви, тоест с един и същ капацитет скорост въртене и големина на диска. Трябва да отбележим, че при повреда на един диск от райда целия масив става неизползваем. Затова е хубаво да предвидим бакъп за райда.

И така да пристъпим към работа.

1. Създаваме RAID0 от четири неформатирани ATA диска, като първо зареждаме geom_stripe.ko модула:

# kldload geom_stripe

2. Създаваме райда, като добавяме в него имената на дисковете, които сме избрали че ще съдържа той, по следният начин.

# gstripe label -v st0 /dev/ad0 /dev/ad1 /dev/ad2 /dev/ad3

Metadata value stored on /dev/ad0.

Metadata value stored on /dev/ad1.

Metadata value stored on /dev/ad2.

Metadata value stored on /dev/ad3.

Done.

От горният пример се вижда че вече сме създали ново устройство st0 (RAID0), което съдържа четири твърди диска от ad0 до ad3. Сега е необходимо да се създаде нов партишън и нова файлова система върху st0 (RAID0).

3. Създаване на нов партишън.

# bsdlabel -wB /dev/stripe/st0

Тази команда ще създаде две нови устройства в /dev/stripe/, като допълнение на st0. Съответно st0a и st0c. В този момент ние можем да създадем нова файлова система върху st0a.

4. Създаване на нова файлова система с newfs

# newfs -U /dev/stripe/st0a

След написването на тази команда на екрана ви, ще се изредят много числа и след няколко секунди или минути ( в зависимост от големината броя и бързодействието на системата и дисковете) процеса ще приключи.

За да монтираме ръчно новосъздадения райд и за да можем да го използваме изпълняваме следната команда.

5. Монтиране на Раид0

# mkdir /raid0

# mount /dev/stripe/st0a /raid0

6. За да направим целия процес автоматичен е необходимо да добавим следния запис в /etc/fstab:

# echo "/dev/stripe/st0a /raid0 ufs rw 2 2" >> /etc/fstab

7. Също така модула geom_stripe.ko трябва да бъде зареден автоматично при първоначално зареждане на системата като бъде добавен следния запис в /boot/loader.conf:

# echo 'geom_stripe_load="YES"' >> /boot/loader.conf<< FreeBSD 8.0 Обединение на няколко мрежови интерфейса в един | Как да управляваме паролите си? >>