от Slavei Karadjov(6-07-2001)

рейтинг (-12)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

Значи искате да превеждате Linux програми на български? Защо не се включите в превода на KDE2. Не знаете как и какво трябва да се прави? Тогава четете по-надолу.

В момента превода на KDE2 на български се координира от Веселина Николова и официалната страница на преводаческия проект е http://www.galgenberg.net/~vesselina/bg.html . От тази страница ще се информирате до къде е стигнал превода на KDE2, кой какво превежда в момента и какво вече е преведено.

Какво трябва да направя за да се включите в превода?
Необходимо е да решите първо, какво смятате да превеждате и да проверите дали някой друг не превежда същите съобщения. След което трябва да уведомите Тим-координатора. Пишете също от какво се интересувате и колко време можете да отделите за превод - достатъчно за да се заемете с цял файл или толкова, че да преведете някоя малка програма.

Какви са изискванията?
Изискването е преведените на български съобщения да бъдат в кодова таблица unicode (utf-8). Във всички нови дистрибуции на Linux с KDE2 се използва тази кодова таблица, но това не значи, че не може да се ползва и cp1251 например. Ако решите да се придържате към препоръките на екипа т.е да използвате unicode ще се нуждаете от unicode редактор. След малко ще се спра и по-подробно на един такъв. Ако смятате да използвате cp1251 може да използвате и обикновен текстов редактор, като KWrite например, за да превеждате съобщенията.

Какво представляват файловете за превод?
Това са текстови файлове с разшитение .po. В тези файлове има две основни част - първата е информационната. От тази част се разбира, кой превежда файла, каква кодова таблица е използвана, кога за последно е обновен файла. От вас се изисква да промените тази инфомация. Ето и един пример за това:(взет е от файла htmlsearch.po)

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# FIRST AUTHOR , YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2001-01-06 01:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2000-08-20 15:55\n"
"Last-Translator: Florian Veskov \n"
"Language-Team: Bulgarian \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.5.2\n"

Обърнете внимание на редовете
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Ако ще използвате cp1251 кодировка, променете първия от посоченитет редове на:
"Content-Type: text/plain; charset=windows-1251\n"

Втората част от файла са самите съобщения, които трябва да се преведът. Едно преведено съобщение изглежда така:

#: ../src/defaults.c:1902
#, c-format
msgid "could not find function %s::%s"
msgstr "функцията %s::%s не може да бъде открита"

msgid е оригиналният текст на англииски. Той НЕ трябва да се променя/превежда.
msgstr е текстът, който трябва да е превод на msgid.

От къде да намеря тези файлове?
От ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/CVS/snapshots/current/ или по-добре http://i18n.kde.org/translation_archive/kde-i18n-bg.tar.bz2 .

Каква програма да използвам за превод на файловете?
Препоръчвам ви да използвате KBabel - http://i18n.kde.org/tools/kbabel/ . Програмата е специално направена за превеждане на такива файлове, поддържа unicode без проблем, има възможност за използване на общ речник на преведените съобщения и включва програмата CatalogManager, която ви помага да се ориентирате какво се превежда в момента, до къде е стигнал превода и кой го прави. Ще добавя и възможностите за автоматична проверка на синтаксиса и лесно проверяване за грешки и тяхното откриване и редактиране.

Как да превеждате, като използвате KBabel?
Старирайте KBabel и отворете някой po файл. В горната част на програмата е оригиналното съобщение на англииски, а в долната трябва да стой преведената част. С познатите ни вече бутони за напред/назад може да преминаваме към следващото/предходното съобщение. Програмата показва статистка за това, колко съобщения са преведени и колко е общият им брой, която се вижда в най-долния край на програмата. Вижте http://i18n.kde.org/tools/kbabel/img/mini_mainwindow1.png

Често ще се сблъсквате със съобщения, които са били преведени вече. Най-добре е да си свалите тези съобщения от http://i18n.kde.org/po_overview/bg.messages.bz2 . За да използвате тези съобщения трябва да ги разархивирате първо, след което трябва да ги заредите от "Settings ->Configure Dictionary-> ..." на KBabelDict и да ги използвате в PO Compendium. Използването на този файл ви дава възможност за почти автоматично превеждане на често срещаните изрази, което спестява време.

Какво да правя след като преведа някой файл?
Да се надявам, че преди това сте заявили на Тим-координатора , че точно вие ще го превеждате (коя част от него, ако ще е частичен превод) за да се избегне дублирането на преводи. След като сте готов с превода го изпрате на координатора, който ще го синхронизира с останалите преводи и ще го прегледа за грешки. Това е.

А как сам да проверя дали превода изглежда добре в KDE2?
Понякога превода, който сте направили изглежда грозно било то заради това, че дължината на преведеното съобщение е по-дълго/ късо или е объркващ/некоректен в конкретния случай. Как може да проверите това. Много просто -- трябва да копирате компилирания преведен файл в директория. Това става така:

/usr/bin/msgfmt -o $1.mo $1.po
cp $1.mo /opt/kde2/share/locale/bg/ #или /usr/share/locale/bg/ вместо /opt/kde2/share/locale/bg/

Преди стартирането на KDE2 напишете следния ред
export LANG=bg

След което стартирайте програмата, която сте превели. Ако се появят надписи на български всичко е ОК. Може да почнете да преглеждате отделните преведени съобщения и сами да прецените дали изглеждат добре. Ако ли не, значи директорията в която се намират преведените съобщения е друга за вашата дистрибуция.

Това е.
Започвате ли с превода?


<< Въведение в XML | С Java и Linux на път >>