от van(2-07-2001)

рейтинг (-17)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатванеНапоследък много се изписа, че Linux-a не ставал много за Desktop система,
но виж за сървър е много добър. Искам да повдигна въпроса наистина ли това
е така?

За какъв точно сървър говорим? Сървър в офис с 5 машини? Сървър за фирма
с 200 станции ? Интернет сървър? Файлов сървър? Firewall сървър?

Моята теза е, че Linux-a e най-доброто решение за Internet сървър. Няма са се
разпростирам надълго да обяснявам защо - предполагам че повечето хора
посещаващи този сайт имат представа. За тези, които нямат ще изброя основните
според мен предимства:

1. Наличие на всички необходими сървъри в повечето дистрибуции. Става въпрос
за mail, www, ftp,proxy вградени базови средства за защита, удобна отдалечена
администрация.
2. Силно развити възможности за комуникация
3. Възможност за отдалечен терминален достъп
4. Цената ;)

Точно тези му качества го правят предпочитана платформа в повечето ISP-та.  
Необходимо е обаче да се отбележи, че ISP-тата са една сравнително ограничена
категория потребители.  Аз бих разделил потребителите на сървърски решения
най-общо на 3 големи групи:

А) Държавни и корпоративни институции с инфраструктура в страната, при които
цената на решението не е основният определящ мотив. Тези организации обикновено
имат IT отдел, с хора достатъчно квалифицирани за да поддържат произволно избрана
система.

Б) Големи фирми с до 200-300 работни станции, които обикновено са съсредоточени
на 1 място.

В) Малки организации с до 20 станции


Очевидно, потребителите от групи A и Б имат някои специфични нужди, които на
текущия етап не се предлагат от Linux. Само за пример ще посоча необходимостта
от система за организация и упрвление на срещи, Document Flow. Това са ключови
услуги за всяка голяма организация и при липсата им в дадена система тя просто не
бива разглеждана като възможно решение. На онези, които се готвят да ми възразят,
че има подобни решения и за Linux ще кажа, че това ми е известно :). Проблема при
тези решения е, че те не са интегрирани едно с друго и в обща система за администрация.
Поддръжката на хетерогенна система е по силите само на добре квалифицирани хора,
които в общия случай работят за пари и то за повече пари от един да кажем сертифициран
Windows цъкльо. В този смисъл за големите организациие е по-изгодно да
инвестират в софтуер, осигуряващ им стандартно интегрирано решение отколкото
след това да инвестират в заплати за по-високо квалифицирани специалисти. Стандартните
решения имат и предимството да  не зависят в голяма степен от поддържащият ги персонал.
Възможно е даден човек да направи частно решение, което работи идеално и в голяма
организация, но в момента, в който човека напусне започват проблемите, защото само
той си знае какво е направил. В този смисъл, смятам че Linux и изобщо open source
системите в корпоративните мрежи имат приложение като например пощенски или
прокси сървъри, но не и като интегрирани решения. При това положение, когато така или
иначе се отива към комерсиално интегрирано решение според мен по-добрият избор
за голяма организация е да се спре на една система, осигуряваща всички услуги, а не
на 3,4,5 частни решения, отговарящи на различни нужди, пък били тези решения и безплатни.
Все пак всичко е въпрос и на финансова преценка.

За потребителите от група В мисля, че Linux е добро решение, което може да им даде
цялата базова функционалност, от която се нуждаят - mail, файлов сървър, комуникационни
услуги и.т.н. Проблема в тези фирми, е че по-голямата част от тях нямат човек занимаващ
се само с компютрите им и поради тази причина хората, извършващи поддръжката
обикновено са не дотам квалифицирани. Те са в състояние да направят потребители
на Windows сървър, но не биха могли да конфигурират qmail. Те имат представа как
да шернат директория под windows, но не знаят какво е SMB сървър.

Това което всъщност се опитвам да кажа е: Да безспорно, е че Linux има сериозни
възможности и заявки за сървърски платформи, но използването на тези възможности
изисква малко по-дълбоки познания от тези необходими да се направи нещо например
под Windows. Необходимо е да се разбира какво става под графичния интерфейс, а тези
стремежи са чужди на голяма част от персонала по компютърните фирми. За да се
използват напълно възможностите, които Linux като операционна система предлага
трябва голяма част от нещата да станат интуитивни и да бъде възможно и недотам
квалифицран човек да направи някоя проста конфигурация. Иначе просто се губи
цял сегмент потребители, обслужвани от хора нежелаещи да разбират нещата и целящи
минимално количество главоболия и работа. А понеже хората по природа са мързеливи
мисля, че технология която кара някого да се напъва за да си свърши работата  има
по-малки шансове от технология, която кара същия този човек да щракне няколко пъти
на [Next] бутона и да си напише email адреса на 2 места.

Ще се радвам да разбера какво мислите по въпроса.


<< Линуксаджиите нададоха глас: Защо пак плащаме на Microsoft? | "МАЙКРОСОФТ ЩЕ КУПУВА ГОСПОД" >>