от Пейо Попов(7-04-2004)

рейтинг (-56)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

1. Какво е патент

Патентът дава на притежателя си изключително право върху едно изобретение, включващо правото на притежателя на патента да използва изобретението, да забранява на други лица да го използват без негово съгласие и правото да се разпорежда с патента - да го продава, лицензира и пр. Това изключително право е законно монополно положение, което осигурява на притежателя на патента редица пазарни преимущества за определена територия и период от време.

2. Цел на патентите

Една от основните цели на патентите е да се насърчи научно-техническия прогрес, като дава защита на инвестициите, направени в развойна дейност. Друга, много важна, цел е да се насърчи споделянето на информацията за откритието, като се даде на патентоващия законова гаранция, че никой няма да може да се възползва наготово от труда му, като срещу тази гаранция той споделя откритието с останалия свят. По този начин след като срока на патента изтече бъдещите разработки ще може да се възползват свободно от споделеното в заявката за патент знание.

3. Патентоспособност на компютърните програми към настоящия момент

В чл.6 на сега действащия Закон за патентите се дава определение, за това на какви изисквания трябва да отговаря едно изобретение, за да бъде патентовано. Критериите за новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост трябва да са налични кумулативно, за да може да се издаде патент за едно изобретение. Тези критерии са сложни и тълкуването на смисъла им е обект на много монографии и затова сега няма да се спирам на тях. За предмета на тази статия е по-важна алинея втора на същия член, където се изрично се изброяват тези новости, които не се считат за изобретения:

(2) Не се считат за изобретения:

1. открития, научни теории и математически методи;
2. резултати от художествено творчество;
3. планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или за делова дейност и компютърни програми;
4. представяне на информация.

Разпоредбите на Българския закон са идентични с разпоредбите Европейската патентна конвенция (чл. 52), на международните споразумения и с текстовете на сходните закони в другите европейски страни.

4. Предложението на директивата за патентоспособност на свързаните с компютри изобретения

Тази директива, известна още и като директивата за софтуерните патенти, има за цел да въведе в Европа патентно законодателство, което да прилича на това в САЩ и да позволи патентоването на софтуер и математически алгоритми и на територията на ЕС. Под натиска на обществото Европейския парламент не прие най-противоречивите текстове в директивата.

5. Проблеми със софтуерните патенти

Първият и основен проблем е проблема със свободата на словото. Даването на патентна закрила върху изразяването на идея ограничава изразните средства на всеки, който пише каквато и да е програма, защото той трябва да получи (заплати за) разрешение от притежателя на патента за всяки алгоритъм, мисловна конструкция или идея която ползва.

Проблемът само се задълбочава с практиката на патентните ведомства да приемат заявки за патент, които съдържат описание, покриващо голям брой житейски случаи. Искаше ми се да дам примери с абсурдни патенти, но задачата сама се оказа абсурдна, защото практиката на патентното ведомство в САЩ е родила твърде много абсурди и не е възможно да се систематизират.

Друг основен проблем, е че патентоването на софтуера има ефект напълно обратен с целта на закона. Техническия прогрес вместо да бъде насърчаван се подтиска. Вместо да се насърчава конкуренцията между субектите се дава законов монопол на един от тях, да доминира и да подтиска всякаква сходна имплементация. Това има опастност да доведе до унищожаване на конкуренцията, създаване на еднолично господство и силово налагане само на една софтуерна имплементация на всяка идея, за която е издаден патент.

6. Опастности към настоящия момент

Въпреки взетото от Европейския парламент решение, натиска за въвеждане на софтуерните патенти продължава. Зад това стоят значителни материални интереси на компании, притежаващи множество патенти и търсещи още един източник на приходи. Има силно лобиране пред Европейската комисия и Съвета на министрите за прокарване на тези разпоредби и за съжаление те имат възможност да го направят.

С цел да се окаже обществен натиск върху тези институции, да защитят интереса на гражданите Фондацията за свободна информационна инфраструктура организира демонстрация и онлайн протест от 5ти до 15ти aприл 2004г.

България, която все още не е член на ЕС, не е изолирана от тези проблеми. Процеса на синхронизиране на законодатеството би въвел тези промени в сила и преди датата на приемането ни в ЕС и затова ние трябва да действаме сега.

Нека всички, които имат възможност, да се присъединят към този протест, за да помогнем за гарантирането на свободата за развитие и прогреса.<< Именовани пространства в C++ | SCO - заплаха за свободния софтуер или блъф? >>