1. "Речник на термините свързани с отворения код" написан на 5-02-2004г.
2. "Какво е Open Source бизнес модел" написан на 5-02-2004г.
3. "За качествения софтуер и интеграцията" написан на 20-02-2004г.
4. "Как да си направим по-лесно нашия трафик контрол" написан на 18-02-2004г.
<< 2004_03 | 2004_01 >>