1. "Повече за патентите и патентното право" написан на 5-07-2004г.
2. "Свободният софтуер в България и "Майкрософт"" написан на 10-07-2004г.
<< 2004_08 | 2004_06 >>