1. "Балмър и отмъщението на Нефритовия Пингвин" написан на 22-11-2004г.
2. "ЗА ВЯРАТА, КОМУНИЗМА И ОТВОРЕНИЯ СОФТУЕР" написан на 24-11-2004г.
<< 2004_12 | 2004_10 >>