1. "Основни проблеми от въвеждането на патенти за софтуер" написан на 6-04-2005г.
2. "Опасности от въвеждане на патенти върху софтуера" написан на 6-04-2005г.
3. "Заблуди и неистини свързани със софтуерните патенти" написан на 6-04-2005г.
4. "Политически въпроси около софтуерните патенти" написан на 6-04-2005г.
5. "15 аргумента в полза на Linux" написан на 16-04-2005г.
6. "Преосмисляйки DMCA" написан на 23-04-2005г.
7. "Софтуерните патенти — вреда или полза?" написан на 22-04-2005г.
<< 2005_05 | 2005_03 >>