1. "Линукс университетски центрове за обучение" написан на 9-10-2006г.
2. "Създаване на програма за обучение и сертифициране по Linux" написан на 11-10-2006г.
<< 2007_03 | 2006_09 >>