от Theodor(27-10-2000)

рейтинг (14)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

Превод на изявлението на KDE екипа по случай излизането на KDE2.
Превел: Theodor

Идва следващото поколение водещи десктоп системи за Linux и други Unix-и

23 октомври 2000 г. (от Интернет). Днес екипът на KDE обяви излизането на KDE 2.0 (наречено Kopernicus), мощният, модулен и интернет ориентиран десктоп на KDE. Това много очаквано излизане очертава следващата генерация на наградените KDE1 серии, чиято кулминация беше с излизането на KDE 1.1.2 точно преди една година. Kopernicus е резултатът от работата на стотици посветени на проекта програмисти от над 30 държави.

"С опитът, добит от разработката на KDE 1, ние почти напълно променихме KDE 2, за да го направим даже по-интуитивен, мощен и лесен за работа" обясни Matthias Ettrich, основател на KDE проекта. "Ние мислим, че днешните KDE потребители ще бъдат приятно изненадани от впечетляващите подобрения, които сме постигнали. KDE 2 предлага на десктоп потребителите предимствата на стандартизирането и на съвкупност от нови технологии, от Konqueror, който е изцяло функционален уеб броузър и файл мениджър до KOffice, интегриран офис пакет, а също и множество улесняващи работата промени, като разширена поддръжка на теми и възможностите за конфигуриране на KDE, и новата KDE помощна централа (KDE Help Center). Той също предлага на разработчиците голям избор на нови мощни инструменти -- от KParts - компонентната обектна технология на KDE, до KIO, мрежовово независиматаа входно/изходна архитектура -- за бърза разработка и разгръщане на свободен или личен софтуер.

Kopernicus включва базовите KDE библиотеки, базовата десктоп среда, първото издание на KOffce пакета, също така и около 100 приложения от другите стандартни базови KDE пакети: Администрация, Игри, Графики, Мултимедия, Мрежа, Мениджмънт на личната информация, Играчки и Инструменти. Kopernicus в момента е достъпен на 15 езика и превода му на още 20 езика ще е готов идващите седмици.

Целия KDE 2.0 е достъпен безплатно под лиценза за отворен код. Също така QT 2.2.1 на Trollthech, GUI (Графичен Потребителски Интерфейс) инструмента, на който се базира KDE е вече достъпен безплатно под двата лиценза за отворен код: Q Public License и GNU General Public License.

Повече информация за KDE 2 е достъпна от slideshow представянето и от уеб сайта на KDE, включително и пълно FAQ за отговаряне на въпросите относно преминаването към KDE 2.0 от KDE 1.x, известен брой screenshots, информация за разработчиците и ръководство за разработчиците за преминаване от KDE 1 към KDE 2.

KDE 2: К Десктоп средата

Konqueror е следващата генерация уеб броузър, файлов мениджър и средство за разглеждане на документи на KDE 2. Широко акламиран като технологично нововъведение за Linux десктопа, подчинения на стандартите Konqueror има компонентно базирана архитектура, която комбинира предимствата и функционалността на Internet Explorer®/Netscape Communicator® и Windows Explorer®. Konqueror ще поддържа пълна гама от настоящи Интернет технологии, включително JavaScript, Java®, HTML 4.0, CSS-1 и -2 (Cascading Style Sheets), SSL (Secure Socket Layer за сигурни комуникации) и Netscape Communicator® plug-ins (за пускане на FlashTM, RealAudioTM, RealVideoTM и подобни технологии). Голямата част от тези технологии е вече приложена и функционира в KDE 2.0.

KDE 2 също върви със дълго очакваната първа версия на KOffice пакета. Интегрираният пакет съдържа приложение за електронни таблици (KSpread), приложение за векторна графика (KIlustrator), базирана на рамки (подобно на Frame Maker и Page Maker) текстообработваща програма (KWord), програма за презентации (KPresenter), и програма за диаграми (KChart). Собствените файлови формати на тези програми са XML (еXtended Marcup Language) базирани и работата на филтри за конкретните бинарни файлови формати е в ход (тя особенно се ускори след отварянето на изходния код на Star Office). Комбинирани с мощен скрипт език и възмоността за вграждане на индивидуални компоненти една в друга, използвайки компонентната технология на KDE (KParts), безплатния KOffice пакет скоро ще доставя цялата необходима функционалност за повечето нужди даже на напредналите потребители.

Като добавка, мрежово независимата KIO предлага сходна поддръжка за достъп или разглеждане на файлове на Linux, NFS, MS Windows SMB дялове, HTTP страници, FTP директо LDAP директории. Модулната, вграждаща се природа на KDE файловата архитектура прави лесно добавянето на допълнителни протоколи (като IPX или WebDAV) към KDE, които могат след това автоматично да са достъпни до всички KDE приложения.

KDE 2 въвежда нова мултимедийна архитектура, базирана на aRts, Аналоговия Синтезатор в Реално време. ARts дава възможност за едновременно пускане на аудио и видео потоци, независимо дали от десктопа или от мрежата. ARts е музикална система с много предимства и включва филтри, модулен аналогов синтезатор и миксер. Нейната архитектура позволява на разработчиците да създават допълнителни филтри и на потребителите да прилагат последователност от филтри чрез графичния drag-n-drop (тегли и пускай) подход. Видео поддръжката е достъпна за MPEG версии 1, 2 и 4 (експериментална), а също за AVI и DivX формати.

Възможностите за настройка на KDE докосват всеки аспект от този десктоп от следващо поколение. Интелигентната поддръжка на теми в KDE започва с Qt стиловата машина, която позволява на разработчиците и художниците да създават свои собственни дизайни на прозорците. KDE 2.0 се предлага със 14 от тези стилове, някои от които симулират вида на различни операционни ситеми, и допълнително извършват прекрасната работа по импортирането на теми от GTK и GNOME. Друга конфигурационни опции позволяват на портебителите да: избират между теми за икони и системни звуци (използвайки простия издърпай-и-замести подход); конфигурират клавишните комбинации; изберат между 30 езика; приспособят лентите с инструменти, иконите в тях и подреждането на менютата; използват еднократно или двукратно щтракване на мишката за активиране на иконите от дектопа; се движат по десктопа чрез мишка или клавиатура и много много повече. Още повече KDE 2 изцяло поддържа Unicode и KHTML е единствената безплатна HTML р! ендваща машина за Linux/Х11, която поддържа двупосочни езици като Арабски и Иврит.

Между другото пълната съвместимост със Интернет и стандартите за поделяне на файлове споменати по-горе, KDE 2 точно отговаря на съществуващите Linux десктоп стандарти. KWin, новия window мениджър на KDE отговаря на новите Windows Manager Specifications. Konqueror и KDE отговарят на Desktop Entry Standard. KDE 2 като цяло отговаря на X Drag-and-Drop (XDND) протокола , а също и на X11R6 session management protocol (XSMP).

KDE 2: К средата за разработка.

Kopernicus предлага на разработчиците богат набор от основни технологични подобрения в сравнение със KDE 1 серията. Това са Desktop COmmunication Protocol (DCOP), I/O libraries (KIO), component object model (KParts), XML-базиран GUI клас и отговарящата на стандартите HTML рендираща машина (KHTML).

DCOP е клиент-клиент комуникационен протокол, взаимодействащ си със сървъра чрез стандартната Х11 ICE библиотека. Протоколът поддържа както изпращане на съобщения, така и дистанционни процедурни повиквания, използвайки XML-отдалечени процедурни повиквания към DCOP "шлюз". Може да се използва във C, C++, Pithon и все още екпериментално в Java.

KIO дава възможност да се прилагат входно/изходните операции в приложенията като отделен процес, което позволява на графичната среда да не блокира и не се налага използването на нишки (threads). Класът е мрежово независим и следователно може да се използва еднакво за достъп до HTTP, FTP, POP, IMAP, NFS, SMB, LDAP и локалните файлове. Още повече той е модулен и с отворения дизайн позволява на разработчиците да добавят допълнителни протоколи, като WebDAV, който след това ще е автоматично достъпен за всички KDE приложения. KIO също осигурява връзки със специфичните типове файлове (mimetypes); тези връзки могат да бъдат вграждани в нужното приложение използвайки технологията KParts.

KParts, компонентния обектен модел на KDE 2 позволява на приложенията да се вграждат едно в друго (все едно през Windows Explorer да можете да щтракнете на всеки файл от кое да е приложение - Word, Corel Draw, 3D Studio и той директно да се отвори вътре в него). Технологията поддържа всички аспекти на вграждането, като позициониране на лентите с инструменти (toolbars) и включването на нужните менюта, когато вградения компонент се активира или деактивира. KParts може също така да взаимодейства с KIO, за да открие нужните връзки за конкретен тип файл или услуга/протокол. Тази технология е много използвана от KOffice пакета и от Konqueror.

XML графичната среда използва XML, за да създава и позиционира менюта, ленти с инструменти и всеки друг аспект на графичния потребителски интерфейс. Технологията предлага на разработчиците и на потребителите предимството на лесната конфигурируемост на тези елементи на потребителския интерфейс за различните приложения и автоматичната съвместимост със KDE Standards and Style Guide (KDE ръководството за стилове и стандарти).

KHTML е HTML 4.0 съвместима рендираща и графична машина. Класът ще поддържа пълната гама от Интернет технологии, включително JavaScriptTM, Java®, HTML 4.0, CSS-2 (Cascading Style Sheets), SSL (Secure Socket Layer за сигурни комуникации) и Netscape Communicator® plugins (за гледане на FlashTM, RealAudioTM, RealVideoTM и подобни технологии). KHTML класът може лесно да бъде използван от някое приложение или като прозорец (използвайки нормалното X Window наследяване) или като компонента (използвайки KParts технологията). KHTML от своя страна има възможността да вгражда в себе си компоненти, използвайки KParts технологията. Сваляне и компилиране на Kopernicus Сорс пакетите за Kopernicus са достъпни за безплатно сваляне от http://ftp.kde.org/stable/2.0/distribution/tar/generic/src/ или от същата директория от някой от многото KDE огледални сайтове. Kopernicus се нуждае то qt-2.2.1, който е достъпен от по-горната препратка под име qt-x11-2.2.1.tar.gz. Kopernicus няма да работи с по-стара версия на Qt.

За по-нататъшни инструкции за компилиране и инсталиране на Kopernicus, моля консултирайте се с инсталационните инструкции и, ако имате проблеми с често задавани въпроси (FAQ) за компилирането. Инсталиране на бинарните пакети Някои дистрибуции избират да доставят бинарни пакети на KDE за конкретни версии на тяхната дистрибуция. Някои от тези бинарни пакети за Kopernicus ще бъдат достъпни за безплатно сваляне от http://ftp.kde.org/stable/2.0/distribution/ или от същата директория в един от многото KDE огледални сайтове. Моля имайте в предвид, че екипът на KDE не е отговорен за тези пакети, тъй кто те се доставят от трети партньори -- обикновенно, но не винаги от дистрибутора на дадена дистрибуция.

Kopernicus изисква qt-2.2.1, безплатната версия на когото е достъпна от горните препратки обикновенно под име qt-x11-2.2.1. Kopernicus няма да работи със по-стари версии на Qt.

По времето на писането на тази статия прекомпилирани пакети са достъпни за:

 • Caldera OpenLinux 2.4
 • Debian GNU/Linux 2.2 (potato) и Debian GNU/Linux Devel (woody)
 • Linux-Mandrake 7.2
 • RedHat Linux 7.0
 • SuSE Linux 6.4 (i386), SuSE Linux 7.0 (i386), SuSE Linux 7.0 (ppc) and SuSE Linux 7.0 (sparc)
 • Tru64 Systems

 •  

   

  Моля проверявайте сървърите периодично за компилирани пакети за други дистрибуции. Повече бинарни пакети ще бъдат достъпни през следващите седмици и дни.

  За КDE

  KDE e независим, съвместен проект на стотици програмисти от целия свят за създаване на интелигентентна, лесна за настройване и стабилна десктоп среда работеща на базата на компонентна, мрежово независима архитектура. KDE работи за да докаже силата на Отворения Сорс код "Пазарен (Bazaar) стил" модел за разработка на софтуер за създаване на първокачествени технологии, които не отстъпват и даже изпреварват по-комплексния комерсиален софтуер.


  << Глас през IP за Linux | Ogg Vorbis >>