от Peter(2-04-2003)

рейтинг (29)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

Официален сайт:
http://ltsp.sourceforge.net/

Начин за инсталиране и използване на Програмата
~ Линукс терминалите ви позволяват да използвате ресурсите (HDD, CPU, RAM) на един компютър за да можете да стартирате и използвате програми на много компютри от които се използват само монитор, видеокарта, флопи, мрежова карта, мишка, клавиатура (терминали). Като се има в предвид, че за обикновения офис компютър не е необходимо да се ползват непрестанно ресурсите му може да се каже, че тези терминали ще работят с бързината на по мощният компютър който се явява сървър. Дали ще е интернет кафе или офис спокойно можете да вържете поне 10-15 стари компютри като терминали при сървър 1-2 Ghz с 256 RAM (най – добре с 512 и без това е доста евтина вече) и достатъчно голям твърд диск (поне 20 GB). Стартирането на терминалите ще стане по мрежата и тъй като 99% от мрежовите карти нямат boot ROM ще ви трябва и флопи от което ще заредите драйвера за мрежовата карта и ще започне да си търси IP адрес по DHCP. DHCP сървъра ще покаже на терминала какво да прави по след това.

~ Настройки на сървъра:
На сървъра трябва да са инсталирани DHCP sеrver, NSF server, пакетите на Linux Terminal Server Project ( ltsp_core, ltsp_kernel и за терминал с графична среда ltsp_x_core и ltsp_x_fonts), някои от следните мениджъри KDM, GDM или XDM ( аз съм го правил за сега само с GDM ).

~ Инсталиране и конфигурация на Linux Terminal Server: Аз си изтеглих от интернет rpm – пакетите ltsp_core, ltsp_kernel, ltsp_x_core и ltsp_x_fonts (http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=17723). Инсталирането им става като смените директорията на тази в която са пакетите и напишете 'rpm -ivh *.rpm'. Тези пакети се инсталират в /tftpboot/lts/ (ядрото), /opt/ltsp/ (коренова директория и някой файлове за настройка), /var/opt/ltsp/swapfiles (директория за swap – файлове). След това трябва да настроите Linux Terminal Server от файла /opt/ltsp/i386/etc/lts.conf – от него се конфигурират опциите за всеки терминал, като име, драйвер за видео картата, директория за swap – файла и дали ще има такъв въобще, IP на сървъра, протокол за мишката, начално ниво на инициализиране и още много. Там може да зададете както глобално опции (за всички терминали) така и опции за всеки терминал по отделно. Повече информация и опции можете да научите от сайта http://ltsp.sourceforge.net/documentation/ltsp-3.0-4-en.html (моят съвет е: не се страхувайте да прочетете за пълните възможности на Linux Terminal Server Project).
примерен /opt/ltsp/i386/etc/lts.conf:

#
# Конфигурационен файл на Linux Terminal Server Project ( www.ltsp.org )
#
# тук се намират общите настройки за всички терминали
#

[Default]
SERVER = 10.0.0.5 #този ред се използва за XDM(GDM, KDM) сървър, за телнет хост, за
#сървър за записване на данни от терминалите.
XSERVER = auto #драйвера за видеокартата
X_MOUSE_PROTOCOL = "ImPS/2" # драйвер за мишката
X_MOUSE_DEVICE = "/dev/psaux" # устройство за мишката
X_MOUSE_RESOLUTION = 400
X_MOUSE_BUTTONS = 3
USE_XFS = N # дали да се използва сървър за шрифтовете
LOCAL_APPS = N # дали може да се пускат програми инсталирани на терминала
RUNLEVEL = 5 #кое да е нивото на инициализиране в началото

#------------------------------------------------------------------------------
#
# Опции за всеки терминал по отделно
# Много от опциите на отделно терминали се повтарят с общите за всички терминали опции, но
#в крайна сметка се взимат в предвид опциите за отделните терминали

[ws001] # име на терминала
XSERVER = nv # драйвер за видеокартата на терминала (ако е AGP или PCI видеокартата това
#не е задължително, а ако е ISA по добре да го
#има). Може да зададете и опция 'auto', която добре си върши работата.
LOCAL_APPS = N
USE_NFS_SWAP = Y # дали да използва swap файл на сървъра който ще бъде монтиран като се
#използва NFS
SWAPFILE_SIZE = 48m # размер на swap файла (по принцип използването на swap файл ще
#забави доста стартирането на машината докато
#той де създаде)
RUNLEVEL = 3

[ws002]
XSERVER = nv
LOCAL_APPS = N
USE_NFS_SWAP = Y
SWAPFILE_SIZE = 48m
RUNLEVEL = 3

[ws003]
XSERVER = sis
LOCAL_APPS = N
USE_NFS_SWAP = Y
SWAPFILE_SIZE = 48m
RUNLEVEL = 3

[ws004]
XSERVER = mga
LOCAL_APPS = N
USE_NFS_SWAP = Y
SWAPFILE_SIZE = 48m
RUNLEVEL = 3


~ Настройки на DHCP-сървъра (във файла /etc/dhcpd.conf) – този сървър е важна част от системата защото той указва на терминалите какво да правят след стартирането от дискетата. От него се настройват всички мрежови адреси за терминалите, за всеки терминал кое ядро да зареди или за всички един ядро и пътя до него, кореновата директория и др.
Примерен /etc/dhcpd.conf:

ddns-update-style none;

default-lease-time 21600; # колковреме да се дътжи IP адреса от клиента(6 часа в секунди)
max-lease-time 21600;

# задаване на параметри за локалната мрежа и интернета на терминалите

option subnet-mask 255.255.255.0; # маска
option broadcast-address 10.0.0.255;
option routers 10.0.0.254; # рутер
option domain-name-servers 212.95.182.129; # DNS
option root-path "10.0.0.5:/opt/ltsp/i386"; # коренова директория

shared-network WORKSTATIONS {
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {}
}

group{
use-host-decl-names on;
option log-servers 10.0.0.254;
# ядро което се зареди при стартиране на терминала
filename "/tftpboot/lts/vmlinuz-2.4.19-ltsp-1";

host ws001 { # име на терминала
hardware ethernet 00:01:02:2f:84:7a; # хардуерен адрес на мрежовата карта ( MAC ) на
#терминала
fixed-address 10.0.0.200; # IP на терминала
}

# По този начин можете да определите за всеки отделен терминал кое специфично име и IP адрес
#ще има той за да му зададете специфичните
#опции в lts.conf. Можете да зададете за
#всеки терминал ядро което да се ззареди като добавите мжду големите
#скоби ' filename "<ядрото с пълния път>”; ', както е направено по горе за всички

host ws002 {
hardware ethernet 00:40:95:34:3F:F6;
fixed-address 10.0.0.201;
}
host ws003 {
hardware ethernet 00:80:AD:00:54:A4;
fixed-address 10.0.0.202;
}
host ws004 {
hardware ethernet 00:01:02:2f:82:93;
fixed-address 10.0.0.203;
}
}

dhcp демона се пуска като обикновен демон - '/etc/init.d/dhcpd start' или ако искате да се пуска при всяко рестартиране на сървъра тогава напишете в командния ред 'chkconfig --level 35 dhcpd on'.

~ NFS настройки (/etc/exports) – тук настройките са доста лесни – просто пишете директорията за която давате права и IP адресите за, които е разрешено монтирането на тази директория. Примерен /etc/exports:

#
# тук всеки ред е за да се зададе коя е експортнатата директория и клиентите с кои
# IP – та могат да имат достъп до нея
#

/opt/ltsp 10.0.0.200(rw,no_root_squash) 10.0.0.201(rw,no_root_squash) 10.0.0.202(rw,no_root_squash) 10.0.0.203(rw,no_root_squash)
# в директория /opt/ltsp/i386 се намира кореновата директория

/var/opt/ltsp/swapfiles 10.0.0.200(rw,no_root_squash) 10.0.0.201(rw,no_root_squash) 10.0.0.202(rw,no_root_squash) 10.0.0.203(rw,no_root_squash)
# в тази директория по подразбиране се записват swap – файловете и за това тя трябва
#да е вкарана в /etc/exports
/tftpboot/lts/ 10.0.0.200(rw,no_root_squash) 10.0.0.201(rw,no_root_squash) 10.0.0.202(rw,no_root_squash) 10.0.0.203(rw,no_root_squash)
#директория на ядрото

За да можете да пуснете NFS сървъра трябва преди това да пуснете демона portmap ('/etc/init.d/portmap start'). След това пуснете самия NFS - '/etc/init.d/nfs start'. Ако искате двата демона да се стартират при рестартиране на компютъра то напишете в конзолата като 'root'-потребител следните два реда:
'chkconfig –level 35 portmap on' и 'chkconfig –level 35 nfs on'

~ Настройка на GDM : Влезте в конзолата като root – потребител и напишете 'gdmsetup'. В секциите 'Security' и 'XDMCP' трябва да се позволят отдалечените влизания и да се настрои колко потребителя могат да влизат едновременно и т. н. Същите настройки трябва да направите и на KDM ( като напишете в конзолата като root – потребител командата 'kcmshell System/kdm' и от там можете да го конфигурирате ) или XDM ако използвате тях.

~ Дискета за стартиране на терминала : влезте в интернет на сайта http://rom-o-matic.net и натиснете на последната версия на програмата (която в момента е 5.0.9). На екрана ще се появят две менюта за избор и два бутона. Менютата са: за коя мрежова карта ще използва програмата и на какъв носител ще се запише – просто изберете мрежовата карта на терминала и второто меню не го променяйте (трябва де е на 'Floppy Bootable ROM image (.lzdsk)' ). След като изберете драйвера за мрежовата карта натиснете бутона 'Configure'. На страницата която ще ви се появи има много опции но вас ви интересува главно опцията 'DOWNLOAD_PROTO_NFS' която трябва да е отбелязана, също така може да промените времето за изчакване в менюто на 0 секунди ('ASK_BOOT'). След това натиснете бутона който е под опциите 'Get ROM' – така, ще свалите на твърдия диск фаил който е 36 KB. След като го свалите файлът трябва да се запише на дискета. Напишете в конзолата 'dd if= of=/dev/fd0'. Дискетата вече е готова и можете да я вкарате в флопито на терминала.

Сега вече можете да стартирате терминала и да влезете в BeOS – а на машината и да зададете първо устройство за зареждане да е флопито (ако не е зададено вече) и след това рестартирайте компютъра. Зареждането на данните от дискетата ще е много бързо и терминала почти веднага ще почне да търси dhcp сървъра, ще го намери и ще почне да зарежа ядрото. Всичко става доста бързо, единствено ще е по бавно ако трябва да се създаде swap файл. Накрая ако сте задали ново за инициализиране 3 ще ви се появи конзолата, а ако нивото е 5 ще придобиете GDM-а на машината-сървър. Можете да стартирате графичния сървър и като изпълните файла '/tmp/start_ws'. След като сте придобили графичната среда на сървъра можете да използвате всеки от неговите потребители за да стартирате желания от вас десктоп мениджър (за това е добре да създадете потребителско име и група за всеки терминал по отделно).

Известни проблеми:
~ Сравнително трудно конфигуриране на сървъра (веднъж като се научи принципа на работа лесно може да се диагностицират и оправят проблемите)
~ Ако не сте пуснали и настроили GDM; KDM или XDM за отдалечени влизания ще успеете да пуснете само гола конзола(bash без почти никакви програми) или гол X сървър без никакви мениджъри на прозорци.
~ До момента не съм го изследвал достатъчно за това колко трябва да е мощен сървъра и как се държат всички локални за терминала устройства (в близко бъдеще ще го направя).

От къде може да се изтегли?
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=17723

Адрес на новини за програмата:
http://ltsp.sourceforge.net/

Изготвил:
Петър Славов - peshka:
peshka@i-space.org


<< Инсталация и конфигуриране на mplayer | Управление на пакетите в Slackware Linux с помощта на Swaret >>