от [ASM](2-07-2003)

рейтинг (8)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване


Какво трябва да имате за да си пуснете Samba:
1. работещ и правилно конфигуриран Linux
2. дистрибуция на Samba, по възможност изтеглена от http://www.samba.org

Последната стабилна версия на Samba, може да се изтегли чрез следната команда:
> wget http://us1.samba.org/samba/ftp/samba-latest.tar.gz
В момента на писането на този документ тя е 2.2.8a. Стъпките описани в настоящия документ са изпробвани и валидни за версия 3.0.0beta2, затова вижте на адрес http://us1.samba.org/samba/ftp/beta/ за последната версия.

След като сме изтеглили дистрибуцията, тя се разархивира със следната команда:
> tar -zxf samba-latest.tar.gz

Следва компилирането на Samba, чрез следните команди:
> cd samba-latest/source
> ./configure --bindir=/usr/bin --sbindir=/usr/sbin --with-configdir=/etc/samba --with-privatedir=/etc/samba
> make
> make install

По подразбиране Samba ще бъде инсталирана във /usr/local/samba. С горната конфигурация се сменят пътищата за инсталиране на изпълнимите и конфигурационните файлове. Останалите файлове ще бъдат инсталирани на пътя по подразбиране.

Следващата стъпка е направата на конфигурационните файлове. Първо трябва да се редактира /etc/samba/smb.conf да изглежда по подобен начин:

[global]
  server string = Server Comment
  workgroup = Workgroup
  load printers = no
  guest account = guest
  log file = /var/log/samba/log.%m
  preferred master = yes
  os level = 127
  local master = yes

[tmp]
  comment = Test share
  path = /tmp
  read only = yes
  public = yes

Следва направата на Guest потребител със следната команда:
> adduser guest

Следващата стъпка е да се направи файла с паролите за Samba. Това става със следните команди:
> cat /etc/passwd | mksmbpasswd.sh > /etc/samba/smbpasswd
> chmod 600 /etc/samba/smbpasswd

Командата не прехвърля паролите затова е нужно те да се добавят ръчно чрез:
> smbpasswd <username>

За добавянето на нов потребител при вече съществуващ файл /etc/samba/smbpasswd се ползва:
> smbpasswd -a <username>

След като вече сме направили всички стъпки по конфигурацията на Samba изпробвайте файловете чрез командата:
> testparm

Ако всичко мине успешно стартирайте Samba чрез:
> smbd
> nmbd

Изпробвайте дали имате достъп от локалния компютър чрез:
> smbclient -L <server-name>

Изпробвайте дали имате достъп от друг компютър от локалната мрежа и ако имате, добавете smbd и nmbd в стартовите скриптове.

Ако ви се занимава можете да си инсталирате ffsearch (http://ffsearch.sf.net), който предоставя WEB интерфейс за търсене на файлове в мрежата.


<< Lynx - сила, когато знаеш как да я ползваш ;) | Инсталация и конфигурация на Fluxbox >>