от Dune(30-09-2003)

рейтинг (3)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

Lynx - сила, когато знаеш как да я ползваш ;)

В. Толпекин

(превод от руски Dune)

1. Въведение

2. Какво се описва в този документ

3. Какво ще ви трябва

4. Изменение на цвета по подразбиране

5. Изобразяване на страницата в процеса на зареждането

6. Включване на cookies

7. Кеширане на документите

8. Използване на мишката за изборна препратките (links)

9. Разглеждане на картинките в конзолата и в Х-а

10. Разглеждане на ps i pdf документи

1. Въведение

Този документ е написан с използването на:

  •  Guide to running lynx in a Linux console (Raju Mathur <raju@linux-delhi.org>).
  • Lynx HOWTO

2. Какво се описва в този документ

След прочитането на този документ ще можете да изпълнявате следните неща:

  • Да променяте цветовете за изобразяване на страницата
  • Да кеширате документите в паметта за бърз достъп
  • Да използвате мишката за препратките
  • Да зареждате и разглеждате картинки
  • Да зареждате и разглеждате PostScript (.ps) и Adobe Acrobat (.pdf) в конзолата, използвайки Ghostscript

3. Какво ще ви трябва (минимум)

libc-5.4.38

libncurses-4.2

libgpm-1.14

libvga-1.4

Lynx-2.8.2rel.1

Kernel 2.2.10

Alladin Ghostscript-5.10

Zgv-4.2

Изискванията са взети от документ, написан през 1999г. В съвремения Slackware има всичко необходимо с изключение на програмата Zgv. Ако искате да я ползвате можете да свалите от http://www.svgalib.org/rus/zgv/.

Алтернативна програма за конзолно разглеждане на изображения е seejpeg и е налична в Slackware.

4. Изменение на цвета по подразбиране

За да се измени цветът по подразбиране е необходимо да се редактира файла /usr/lib/lynx/lynx.cfg (за Slacware, за другите дистрибуции може да е на друго място) в частта му за цветовете. И така, на мен ми харесва следната подборка цветове:

COLOR:0:lightgray:black  # обикновен текст

COLOR:1:brightgreen:black  # препратки (links)

COLOR:2:brightblue:black  # ред на състоянието

COLOR:3:green:white   #

COLOR:4:magenta:white  # маркиран текст

COLOR:5:blue:black   # препратки в маркиран текст

COLOR:6:brightred:black  # текущо избрана препратка

COLOR:7:magenta:cyan   # WHEREIS резултат от търсене

5. Изобразяване на страницата в процеса на зареждането

Намерете реда, определящ директивата PARTIAL във файла lynx.cfg и го изменете по следния начин:

PARTIAL:TRUE

Може да го измените също така и като:

PARTIAL_THRES:-1

това казва на програмата да изобразява страницата след като се зареди един екран. Може да се каже на Lynx да започне да изобразава страницата след като са заредени първите 10 реда примерно :

PARTIAL_THRES:10

Ако ви е много бавната връзката с интернет вероятно ще искате Lynx да показва скоростта на трансфер в баити в секунда (bps), а не в kbps. Това става чрез:

SHOW_KB_RATE:FALSE

6. Включване на cookies

За да се разреши Lynx да приема cookies, включете следните директиви:

SET_COOKIES:TRUE

ACCEPT_ALL_COOKIES:TRUE

Може да се укаже на програмата да отхвърля приемането на cookies от определени домейни чрез:

COOKIE_REJECT_DOMAINS:.winduhs.com,.spammer.net.in

Съществуват още много параметри, управляващи работата с cookies, от които нямам ни най-малка представа. Обръщайте се към документацията ако ви заинтересуват.

7. Кеширане на документите

Възможно е Lynx да кешира документите в паметта за текущата сесия. Кеширането примерно на 30 документа става като се разреши:

DEFAULT_CACHE_SIZE:30

SOURCE_CACHE:MEMORY

8. Използване на мишката за изборна препратките (links)

Това е съвсем просто. Използва се директивата:

USE_MOUSE:TRUE

9. Разглеждане на картинките в конзолата и в Х-а

Тази функция се включва чрез директивата VIEWER във фаила lynx.cfg. В началото малко теория. Всяка директива VIEWER се състои от 4 части, разделени с ":"

VIEWER:MIME тип:команда: среда

Например, за да се укаже програмата zgv за разглеждането на JPEG картинки в конзолата, се задава така:

VIEWER:image/jpeg:zgv %s:NON_XWINDOWS

За разглеждането на JPEG картинки с xv в Х-а се използва такава директива:

VIEWER:image/jpeg:xv %s &:XWINDOWS

Как lynx обработва тези директиви? След зареждането на jpeg файла lynx проверява определена ли е променливата DISPLAY. Ако това е така, lynx прави извода, че сте в Х и използва XWINDOWS VIEWER директивата, която извиква xv.

Ако DISPLAY не е определена, lynx приема, че се работи в конзолата и ползва директивата NON_XWINDOWS VIEWER и извиква zgv за изобразяването на картинката.

Ето какви директиви ползвам аз:

VIEWER:image/gif:xv %s&:XWINDOWS

VIEWER:image/gif:zgv %s:NON_XWINDOWS

VIEWER:image/x-xbm:xv %s&:XWINDOWS

VIEWER:image/x-xbm:zgv %s:NON_XWINDOWS

VIEWER:image/x-rgb:xv %s&:XWINDOWS

VIEWER:image/x-rgb:zgv %s:NON_XWINDOWS

VIEWER:image/x-tiff:xv %s&:XWINDOWS

VIEWER:image/x-tiff:zgv %s:NON_XWINDOWS

VIEWER:image/jpeg:xv %s&:XWINDOWS

VIEWER:image/jpeg:zgv %s:NON_XWINDOWS

Ако предпочитате да използвате seejpeg, просто заменете навсякъде zgv с seejpeg. Не забравяйте да укажете %s , където трябва да е указано името на файла.

10. Разглеждане на ps i pdf документи

Настроиката на lynx за разглеждането на ps и pdf документи в конзолата е съвсем аналогична на настройката за картинките. Ако имате Ghostscript с VGALIB укажете следните директиви:

VIEWER:application/postscript:gs -sDEVICE=vgalib %s:NON_XWINDOWS

VIEWER:application/postscript:ghostview %s &:XWINDOWS

VIEWER:application/pdf:gs -sDEVICE=vgalib %s:NON_XWINDOWS

VIEWER:application/pdf:ghostview %s &:XWINDOWS

Приятна работа с Lynx ;)!<< Въведение в Z Shell | Как да си инсталираме Samba 3 >>