от Александър Шопов(20-07-2004)

рейтинг (24)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

Как да настроим Оупън Офис да се справи с буквите на квадратчета:


  1. Избираме Инструменти (3тото меню от ляво надясно)-> Настройки (Най-долу)  1. Първият голям дял от ляво, десетия екран отгоре надолу:  1. След, което цъкваме да се прилага таблица за заместване на шрифтове (1), в падащото меню (2) първо написваме Andale UI и го заменяме с някакъв хубав кирилски шрифт (3), след това повтаряме процедурата за шрифта Andale Sans UI. И двете не ги пише в падащото меню – трябва изрично да ги напишете. След това цъквате да се извършва винаги замяна на тези шрифтове (4) и накрая натискате OK (5)ал_шопов<< SAMBA като PDC | Инсталиране и тестване на Looking Glass 3D на Sun >>