от RED(24-11-2008)

Ползата от употребата на свободен софтуер в българското образование

В страниците на сайта се появи нова статия посветена на ползата от употребата на свободен софтуер в българското образование.

В статията може да прочетете: Кратко представяне на това какво е свободен софтуер, защо вида на договора за ползване на софтуера има важно значение и защо свободният софтуер е удачен избор за приложение в образованието. Обяснява се защо достъпът до програмния код който програмите със свободен договор за ползване предоставят е толкова съществен, както и за всички предимства, които произтичат от това. Накрая се изброяват някои митове и погрешни схващания, свързани със свободния софтуер, възможните недостатъци от използването му в образованието, както и начините те да бъдат избегнати. Дава се пример със съществуващи свободни проекти и се изреждат предимствата които те биха дали на училищата, учителите и учениците които изберат да ги ползват.

Цялата статия може да прочетете от тук.


<< Днес на FOSS Course 2008 - make, ant и maven | Онлайн виртуален компютър базиран на FC8 >>