от bop_bop_mara(16-05-2011)

На 14 май (или, иначе написано, 14.5) излезе версия 5.14 на езика Perl. Разработката е отнела само година, като за това време са променени около половин милион реда код в близо 3000 файла.

Сред значимите постижения екипът посочва подобренията в поддръжката на IPv6 и Unicode (включително и версия 6.0 на стандарта), намалено потребление на системни ресурси спрямо предните версии, значително по-лесно автоконфигуриране на CPAN клиента. Добавени са флагове в регулярните изрази, с които да се уточнява дали кодировката на съвпадащите низове да се счита за ASCII или Unicode, а също така и флаг /r, който да отменя деструктивното поведение на субституции със s///.

Обновен е и синтаксисът на декларация на пакет - тя вече може да съдържа блок от код, като така областта на видимост да бъде само във въпросния блок. Тоест вече { package Foo; ... } може да бъде написано и като package Foo { ... }.

Повече информация можете да намерите в официалния анонс и в списъка с промените в новата версия.<< Groklaw - не край, а ново начало | Управление на ел. уреди с Android@Home >>