от bop_bop_mara(17-05-2011)

Повече от година след появата на GRUB 1.98 следващото обновление вече е факт. Версия 1.99 идва с ново място на съхранение - ftp.gnu.org вместо alpha.gnu.org - и с множество промени, най-забележимите сред които е поддръжката на ZFS и BtrFS.

Добавени са повече възможности към езика GRUB script - оператори за цикъл, параметри на функции и позиционни параметри, filename expansion, оператор return и други. Вече се поддържат вложени таблици на дяловете и има малки промени в схемата за именуване. Поддържат се различни клавиатурни подредби, има парсър за GRUB Legacy конфигурационни файлове, много нови команди и опции към команди.

Повече информация можете да намерите в официалния анонс.<< Статистики за Linux и софтуера с отворен код | Mono вече е проект на компанията Xamarin >>