от RED(7-01-2004)

Преди ден проектът ГНУ навърши 20 години. На 5-ти януари 1984-та година Ричард Матю Столмън решава да напусне Лабораторията по изкуствен интелект от Масачузетския институт на технологиите и да се заеме с ГНУ проекта и движението за свободен софтуер.

Основната цел е софтуерът отново да стане "свободен". И Столмън дефинира тази свобода по следния начин:
Една програма е свободен софтуер, ако:

  • Имате свободата да използвате програмата за всякакви цели.
  • Имате свободата да променяте програмата, за да отговори на вашите нужди. (За да може това да се прилага ефективно на практика, трябва да имате достъп до програмния код, тъй като да се правят промени в програма без него е невероятно трудно.)
  • Сте свободни да разпространявате копия, или безплатно, или срещу заплащане.
  • Сте свободни да разпространявате модифицирани версии на програмата, така че общността да има полза от вашите подобрения.
По този повод Ричард Столмън публикува статия-анализ на извършеното, която може да прочетете от тук.

Тези от вес които не са нясно какво е това ГНУ могат да се образоват от тук .


<< Новинар: "Студентите със супербърз Интернет" | SIM-0.9.2 и превода на български >>