от Калин Попов(7-01-2004)

Red Hat публикува съобщение в пресата, че започва да продава финансови книжа на стойност 500 милиона долара. Тези книжа ще донесат лихва от 0.5 процента на притежателите им в продължение на 20 години или могат да бъдат обърнати в капитал за $25 на дял.

В съобщението са изпуснати няколко важни момента, като например защо компания оценявана на 300 милиона долара в наличност и допълнителни пари под формата на инвестиции се нуждае от още 500 милиона долара.


<< MPlayer 1.0pre4 | Microsoft започва нова кампания срещи Linux >>